21 juli, 2024
DefensieNieuwe Functie: Directeur Veiligheid

Nieuwe Functie: Directeur Veiligheid
N

Brigadegeneraal Nico van der Zee gaat deze week als generaal-majoor aan de slag als de eerste Directeur Veiligheid binnen de Bestuursstaf. De functie is een gevolg van de veiligheidssituatie binnen Defensie die met het verschijnen van de Defensienota topprioriteit heeft gekregen.

De directie Veiligheid stelt kaders waarbinnen de Defensieonderdelen hun veiligheidsmanagement inrichten. De directie ziet erop toe dat de maatregelen die de veiligheid binnen Defensie verbeteren, worden uitgevoerd. Veiligheid maakt deel uit van het beleid, de plannen en is opgenomen in de begroting.

„De BS ziet erop toe dat veiligheid binnen Defensie
wordt uitgevoerd”

Van der Zee was tot begin deze maand commandant van het Operationeel Ondersteuningscommando Land van de Koninklijke Landmacht. Hij begon zijn militaire loopbaan in 1984 als dienstplichtig onderofficier bij de genie.

Mening ODB
Als eerste gefeliciteerd met de nieuwe functie, edoch bij nadere beschouwing is dit de zoveelste baantjesgast op het schijnbaar lastig te besturen ministerie van Defensie. Deze veiligheidsfunctie zou een totaal overbodige functie moeten zijn; veiligheid is immers een zaak van iedereen en als Defensie zich nu eens een keertje aan eigen regels houdt …… Of creëren met z’n allen een bedrijf binnen een bedrijf. Te gek voor woorden, tientallen generaals, admiraals en topambtenaren voor een departement met nog geen 50.000 medewerkers. Hoog tijd dat er toch eens schoonschip wordt gemaakt. 

Bron: Mindef
Foto: Mindef

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: