23 juni, 2024
DefensieNieuwe CDS Admiraal Bauer

Nieuwe CDS Admiraal Bauer
N

De nieuwe CDS is luitenant-admiraal Rob Bauer. De huidige Commandant der Strijdkrachten generaal Tom Middendorp draagt na ruim vijf jaar het commando van de krijgsmacht over. De militaire ceremonie vindt donderdag 5 oktober plaats op het Binnenhof te Den Haag, waar ook de minister van Defensie, Jeanine Hennis-Plasschaert zal spreken.

Generaal Tom Middendorp heeft sinds 2012 de militaire leiding over de strijdkrachten. Als Commandant der Strijdkrachten is hij de hoogste militaire adviseur van de minister van Defensie. Hij is daarnaast verantwoordelijk voor de lange termijn plannen van Defensie en voor de operationele planning en aansturing van de inzet van de krijgsmacht.

Bij het aantreden van Middendorp was de Afghanistan-missie in Uruzgan beëindigd. Vervolgens dienden andere missies zich aan, zoals de politietrainingsmissie in het noord Afghaanse Kunduz, de VN-missie in Mali en de strijd tegen ISIS. Middendorp werd in 2012 ook geconfronteerd met de consequenties van nieuwe bezuinigingsmaatregelen, bovenop de bezuinigingen van de ruim 20 jaar daarvoor. Hij stond daarom – direct na zijn aantreden – voor de taak om 12.000 functies bij Defensie te schrappen, terwijl een toenemend beroep op de krijgsmacht werd gedaan.

Bij aanvang van de commando-overdracht vraagt Middendorp 1 minuut stilte voor de omgekomen militairen en verwelkomt hij de gewonde militairen die deelnamen aan de Invictus Games, een internationaal sportevenement voor gewonde militairen. Ook benadrukt Middendorp dat Defensie “door een diep dal is gegaan en daar nog niet uit is, maar dat alle militairen zich ondanks alles in bleven zetten en zonder morren van verlof terug kwamen indien nodig. Bijvoorbeeld na de ramp met de MH17, om Schiphol te bewaken bij dreiging van terreur, of om duizenden vluchtelingen noodopvang te bieden”.

De minister van Defensie, Jeanine Hennis-Plasschaert, die bijna vijf jaar intensief met Middendorp heeft samengewerkt, zegt daarover: “In de hitte van de strijd moet je elkaar blind kunnen vinden. Dat geldt voor militairen, maar ook voor een minister en een Commandant der Strijdkrachten. Op kritieke momenten straalde hij rust en vertrouwen uit, en maakte dit ook waar. Hoe ingewikkeld de situatie ook was.”

Middendorps ‘grootste wens’ is dat zijn opvolger, luitenant-admiraal Bauer, mag gaan bouwen aan een ‘gezonde krijgsmacht’. Middendorp: “Voor alle kanjers die zich daar voor inzetten, maar bovenal voor Nederland”. Tijdens de commando-overdracht biedt Bauer het publiek ook alvast zijn visie op de komende jaren.

Bauer: “Natuurlijk zijn we afhankelijk van de middelen die ons ter beschikking worden gesteld, maar het herstel van onze defensie-organisatie is al wel ingezet. Daar gaan we hopelijk snel meer van merken”. Ook stelt Bauer dat de volgende stap het verder versterken is van de krijgsmacht. “Personeel is daarbij van cruciale betekenis. We moeten zorgen dat mensen graag bij ons komen werken en dat onze mensen hun werk goed kunnen doen en graag bij ons willen blijven werken.”

De nieuwe Commandant der Strijdkrachten, luitenant-admiraal Rob Bauer, begon zijn militaire loopbaan in 1981 bij het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM) in Den Helder. De eerste 20 jaar vervulde hij verschillende operationele functies op zee. In de jaren daarna voerde hij het commando over het luchtverdedigings- en commandofregat Hr.Ms. De Ruyter over het amfibisch transportschip Hr.Ms. Johan de Witt. Vanaf 2011 werkt Bauer op de Bestuursstaf in Den Haag waar hij in 2012 Directeur Plannen werd en verantwoordelijk was voor de inrichting en samenstelling van de gehele krijgsmacht. De afgelopen twee jaar was hij Plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten.

 

 

 

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: