26 februari, 2024
DefensieNieuw militair complex in Eemshaven voor Defensie

Nieuw militair complex in Eemshaven voor Defensie
N

Defensie beschikt sinds 6 oktober 2021 over een vaste militaire plek in het Groningse Eemshaven. Vanochtend opende luitenant-generaal Mario Verbeek het zogenoemde Permanent Militair Object (PMO). De nieuwbouw biedt onderdak aan verkeers- en vervoersspecialisten van Defensie. Zij plannen, coördineren en zijn verantwoordelijk voor het laden en lossen van vrachtschepen met militair materieel.

Missies en oefeningen

Voor strategisch zeetransport maakt Defensie al tientallen jaren gebruik van de Eemshaven. Het materieel is over het algemeen bedoeld voor missies en oefeningen waaraan Nederlandse militairen deelnemen. Het benodigde deel van de haven werd tot nu toe ad hoc gebruikt en tot Tijdelijk Militair Object verklaard.

Host Nation Support

NAVO-bondgenoten en partners binnen de Europese Unie maken steeds vaker gebruik van Nederland als doorvoerland. Voor dit zogenoemde Host Nation Support is de Eemshaven, naast Rotterdam en Vlissingen, een belangrijke aan- en afvoerhaven.

‘Poort naar Europa’

Om de continuïteit van de militaire activiteiten in de Eemshaven te waarborgen is daar nu een permanente vestiging.  Verbeek benadrukte tijdens de opening nog eens de toegevoegde waarde van de nieuwbouw: “Defensie heeft met het Permanent Militair Object in Eemshaven de gegarandeerde beschikbaarheid over een militaire zeehaven in Nederland ter ondersteuning van de militaire mobiliteit. Het onderstreept ook nog eens het belang van Nederland als ‘poort naar Europa’.” Verbeek verwees daarbij naar de strategische verplaatsingen van partnerlanden, als onderdeel van het Nationaal Plan Militaire Mobiliteit.

Corridors

Bij dit plan draait het om 3 multimodale corridors, met routes over de weg, het spoor en via binnenvaart. De corridors, geografisch verdeeld over NL, worden komende jaren geschikt gemaakt voor kleine en grote verplaatsingen.

Tekst: Mindef
Afbeelding: AVDD

Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: