23 april, 2024
DefensieNieuw legeringsgebouw voor marineofficieren

Nieuw legeringsgebouw voor marineofficieren
N

Het aantal studenten bij het Koninklijk Instituut voor de Marine in Den Helder is toegenomen. Om deze toekomstige marineofficieren te kunnen huisvesten, komt er een nieuw legeringsgebouw. Verder komen er studieruimtes in gebouw Zuid dat wordt gerenoveerd. Een gehuurd legeringsschip vangt het tekort aan legeringsruimte tijdelijk op. Dat meldde de Stas 8 maart jl. aan de Tweede Kamer.

Onvoldoende

De opleiding en de vorming van toekomstige marineofficieren vindt o.a. plaats op het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM) in Den Helder. De technische, functionele en economische levensduur van de huidige legering daar is al een tijd verstreken (oudbouw). Daarnaast groeit het aantal studenten van 330 naar 380. De beschikbare ruimte is daarvoor onvoldoende. Defensie huurt daarom tot 1 oktober 2029 een legeringsschip.

380 eenpersoonskamers

Als alles goed gaat, wordt de nieuwbouw in het tweede kwartaal van 2028 opgeleverd. Het pand voorziet met 380 eenpersoonskamers in legering voor de adelborsten van het KIM, maar ook voor cadetten van de KMA die studeren aan de technische afdeling van de Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW) op het NLDA. Met de aanpassing van één van de bestaande gebouwen worden er ook 100 studieplekken gecreëerd.

Actueel en duurzaam

De nieuwbouw moet voldoen aan de actuele wet- en regelgeving. Hiermee realiseert Defensie duurzaam en modern vastgoed.

Versterking onderwijs

De legering wordt gerealiseerd op het KIM, buiten het haventerrein, vlakbij het centrum van Den Helder. Dat versterkt de binding met de stad. Daarnaast kan moderne faciliteiten bijdragen aan de werving van personeel en de versterking van het onderwijs in de Noordkop.

Redactie

Van Wijnen vastgoed is op het KIM bezig met renovatiewerkzaamheden die lopen van 2019 tot 2024 met deze nieuwe opdracht wordt de renovatie nog grootschaliger aanbesteed. Nu de rest van de legering bij Defensie, waar personeel  moet wonen, leven en werken.

Tekst: MinDef / Redactie ODB
Afbeelding: Van Wijnen / Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: