24 mei, 2024
DefensieNationaal Trainingscentrum 27-11 Operationeel

Nationaal Trainingscentrum 27-11 Operationeel
N

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie en minister Hennis-Plasschaert van Defensie openen op donderdag 27 november het Nationaal Trainingscentrum (NTC) op de Van Brederodekazerne te Vught. Op het NTC wordt multidisciplinair getraind door Defensie, civiele partners en hulpverleningsinstanties waaronder politie, brandweer en GGD/GHOR. De nadruk van de trainingen ligt op het terrein van Chemische, Biologische, Radiologische en Nucleaire (CBRN) incidentenbestrijding.

Door de hightech opzet en ruime CBRN trainingsmogelijkheden is het NTC uniek in Europa. In de verschillende gebouwen en locaties, waaronder een realistisch nagebouwd metrostation, is het mogelijk om brandweer, politie, ambulancediensten, krijgsmachtdelen en alle overige hulpverlenende instanties op maat te (laten) trainen en voor te bereiden op rampen of incidenten waarbij sprake is van chemische, biologische, radiologische of nucleaire stoffen. Het NTC is een onderdeel van het Defensie CBRN Centrum dat zowel civiel als defensie-breed opereert en waarbij het Commando Landstrijdkrachten (CLAS) verantwoordelijk is voor de logistieke aspecten en aansturing.

Het NTC past in de ambitie van beide ministeries om de civiel-militaire samenwerking te versterken en te verdiepen. Eind 2012 zijn er door de ministers afspraken gemaakt over de versterking van deze samenwerking. Een structurele en gegarandeerde ondersteuning aan alle civiele autoriteiten tijdens CBRN incidenten maakt hier een belangrijk onderdeel van uit. Het gezamenlijk multidisciplinair opleiden en trainen en een verbeterde uitwisseling van CBRN kennis tussen alle civiele en militaire partijen kunnen nu worden geïntensiveerd. Doel van de samenwerking is meer veiligheid voor hetzelfde geld.

Bron: Mindef

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: