16 juli, 2024
DefensieNagedachtenisoorkonde uitgereikt aan families gesneuvelde militairen

Nagedachtenisoorkonde uitgereikt aan families gesneuvelde militairen
N

Families en vrienden van 7 gesneuvelde militairen hebben 3 oktober jl. op de Prinses Julianakazerne de nagedachtenisoorkonde en de bijbehorende sculptuur in ontvangst genomen uit handen van minister Hans Hillen.

 

nagedachtenisoorkonde-sculptuur

“Vaak wordt gesproken over het hoogste offer dat de gesneuvelde militair heeft gebracht,” sprak minister Hans Hillen de nabestaanden toe. “Minder vaak wordt beseft dat ook de familie het hoogste offer heeft gebracht. Ik wil graag stilstaan bij wat dat voor het thuisfront betekent.”

Tijdens de bijeenkomst herdachten de aanwezigen 4 militairen die vorig jaar tijdens hun missie in Afghanistan overleden. 1 van hen stierf een natuurlijke dood, de 3 anderen kwamen om bij een aanslag met een Improvised Explosive Device (IED). Verder was er aandacht voor 3 militairen die eind jaren ‘50 omkwamen in Nederlands Nieuw-Guinea (NNG).

De nagedachtenisoorkonde is sinds 2008 met terugwerkende kracht in ere hersteld. De oorkondetraditie, destijds ondertekend door de minister van Oorlog, raakte eind jaren ’40 van de vorige eeuw in onbruik. Besloten is haar (gemoderniseerd) in ere te herstellen en vergezeld te laten gaan van een tastbare herinnering in de vorm van een speciaal hiervoor ontworpen sculptuur. Kunstenaar Ad Haring heeft het bronzen beeldhouwwerk speciaal voor dit doel vervaardigd. Tot nu toe zijn er 182 oorkondes met bijbehorende sculptuur uitgereikt.

(bron: MINDEF)

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: