24 juli, 2024
DefensieNabetaling Huisvesting & Voeding Van Rijkswege

Nabetaling Huisvesting & Voeding Van Rijkswege
N

Op dinsdag 24 november 2014 heeft de Centrale Raad van Beroep(CRvB) geoordeeld dat Defensie verboden onderscheid maakt op het gebied van reis-, huisvestings- en voedingskosten door het hanteren van het eigen huishoudingscriterium. Defensie mag bij het bepalen van de tegemoetkoming geen onderscheid maken tussen medewerkers die een eigen huishouding voeren en medewerkers die dat niet doen.

Op grond van de uitspraak van de CRvB heeft Defensie besloten om met ingang van 24 november 2014 het onderscheid zoals dat in de vigerende regelgeving is opgenomen buiten toepassing te laten. De betreffende medewerkers hebben hierover een besluit ontvangen en de nabetaling is per oktober 2015 door Defensie gedaan.

Afstandscriterium van 70 km
Het blijkt dat Defensie bij het bepalen van de nabetaling een afstandscriterium van 70 km toepast. Dit houdt in dat medewerkers, waarvan de woonplaats binnen 70 km van hun plaats van tewerkstelling is, geen recht hebben op huisvesting van rijkswege. Ondanks het feit dat Defensie toestemming heeft gegeven voor deze huisvesting, blijft de inhouding van de eigen bijdrage voor huisvesting in dit geval van kracht en wordt er geen nabetaling gedaan.
Gebleken is dat het DCHR de nodige administratieve fouten heeft gemaakt in de salarisbetaling van oktober 2015. Hierdoor kan ook de nabetaling van de inhouding huisvesting voor de medewerkers die wel een positief besluit hebben ontvangen in sommige gevallen niet juist zijn uitbetaald. De werkgever heeft al aangegeven dat dit in de salarisbetaling van november zal worden hersteld.

Mening ODB
De ODB is zeer tevreden dat Defensie tot nabetaling is overgegaan, maar wij zijn wel verbaasd dat Defensie hierbij een afstandscriterium van 70 km toepast. Temeer omdat in het Georganiseerd Overleg dit criterium nog moet worden besproken en het (nog) geen onderdeel van de vigerende regelgeving is. De ODB is op zich niet tegen het gebruiken van een afstandscriterium voor het bepalen van toekomstige aanvragen voor legering. Voor reeds bestaande aanspraken en bij de beoordeling of over wordt gegaan tot nabetaling zou dit echter niet het geval mogen zijn.

Wij adviseren onze leden, die geen nabetaling huisvesting hebben ontvangen vanwege het toepassen van het 70 km-criterium, contact op te nemen met onze Juridische Dienstverlening van onze bond, via onze website (contact of Aanvullende ondersteunings logo) o.v.v. ‘nabetaling huisvesting’. Aangezien nabetaling bij de salarisbetaling van oktober heeft plaatsgevonden zal de bezwaartermijn van 6 weken in sommige gevallen al op 23 november verlopen.

Mocht er sprake zijn van voornoemde administratieve fouten van het DCHR, dan adviseren wij onze leden ook om contact op te nemen met de sectie Juridische Ondersteuning via de website o.v.v. ‘foutieve nabetaling huisvesting’ met vermelding van het lidmaatschapsnummer.

bron CMHF sector defensie

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: