16 juni, 2024
DefensieNa 25 jaar aarzelend begin van herstel erkenning Dutchbat III

Na 25 jaar aarzelend begin van herstel erkenning Dutchbat III
N

Minister Ank Bijleveld-Schouten neemt de aanbevelingen over van de commissie Borstlap, zo liet ze de Kamer 10 februari jl. weten. De adviezen gaan over zorg, erkenning en waardering voor Dutchbat III-veteranen.

Screbrenica

De commissie adviseerde de minister naar aanleiding van een onderzoek naar deze groep. Hieruit bleek dat veel veteranen na 25 jaar nog steeds problemen ondervinden als gevolg van hun uitzending naar Srebrenica.

Dutchbat III

Iedere Dutchbat III-veteraan krijgt een eenmalig bedrag van €5.000 belastingvrij. Dit symbolische bedrag is niet alleen een blijk van erkenning voor de uitzonderlijke omstandigheden waaronder de militairen 25 jaar geleden moesten opereren. Maar ook voor de periode daarna, waarin zij onterecht en jarenlang veel kritiek en negatieve media-aandacht over zich heen kregen. Het geld is daarom ook bedoeld voor het door hen ervaren gebrek aan steun, erkenning en waardering.

Terugkeerreizen

Defensie gaat voor deze groep veteranen ook terugkeerreizen naar Srebrenica organiseren. Daarbij zorgt ze voor passende begeleiding en neemt ze de financiering voor haar rekening. Uit onderzoek blijkt dat zo’n reis het best in kleine groepen kan worden uitgevoerd. De minister wil de terugkeerreizen vanaf 2022 laten plaatsvinden.

Professionele hulp

Ook ontvangen alle Dutchbat III-veteranen en hun thuisfront binnenkort een brief met daarin een uitnodiging aan hen die nog professionele hulp nodig hebben, maar dit nog niet (voldoende) hebben gekregen. Naast deze tastbare aanbevelingen onderschrijft de minister ook alle andere adviezen, zo liet ze de Kamer vandaag weten. Daarin geeft ze ook aan hoe Defensie hiermee aan de slag gaat.

€5000,- belastingvrij

Defensie wil de €5.000 zo spoedig mogelijk betalen. Dutchbat III-veteranen krijgen hierover binnenkort verdere informatie.

Reactie ODB

Voor het bestuur van de ODB is één onderbelicht stuk uit het rapport opvallend, dat eigenlijk als eerste genoemd dient te worden dat is:

Aanbeveling 2: Sta als ministerie van Defensie voor je personeel, in het bijzonder wanneer er aantoonbare onjuistheden over hun functioneren in de media naar voren komen en weerspreek die onjuistheden. Draag als ministerie van Defensie bij aan een juiste beeldvorming over de missie en het functioneren van militairen daarin door de verschillende doelgroepen in de samenleving voor, tijdens en na de missie actief te informeren en door actief deel te nemen in de publieke discussie daarover. Blijf dat langdurig doen bij missies met een bijzonder karakter die tot beroering in de samenleving en de wereld hebben geleid.

Downloads

Beleidsreactie op rapport Focus op Dutchbat-III

Beleidsreactie op 10 februari 2021 van minister Ank Bijleveld-Schouten op rapport “Focus op Dutchbat-III” en de aanbevelingen van …  

Tekst: MinDef / Redactie ODB
Foto: AVDD / Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: