21 april, 2024
DefensieMilitairen Hebben Het Te Goed ..... (?)

Militairen Hebben Het Te Goed ….. (?)
M

Op deze site heeft u recentelijk al tweemaal een artikel kunnen lezen van de hand van Paul Eijkelenkamp. Deze artikelen kwamen voort uit stukken op zijn Facebook pagina ‘PowerbyNumbers‘. Ook andere defensiebonden laten van zich horen over dit onderwerp en de auteur heeft behoefte te reageren naar aanleiding van de afgelopen week geplaatste reacties van de AFMP en de NOV. Dit artikel plaatsen wij omdat het weer een extra verdieping en uitleg geeft over dit belangrijke onderwerp!

Stuitingsadvies
Ik wil over beide statements wat betreft het stuitingsadvies het volgende zeggen: “Mijn jurist, de professor, zegt naar mijn mening op goede gronden: ‘stuiten’!” Het AFMP zegt “dat het nog niet nodig is“, maar zeggen een paar regels verder wel “dat er een maand minder aan premie gevorderd kan worden”. Het NOV geeft aan dat het “het op dit moment nog niet nodig is”.

Ik sta nog steeds achter mijn eerdere reactie van 14 juli op mijn Facebook-pagina. Dus als je mijn rechtszaak afwacht -en stel dat die pas eind 2023 tot een definitieve uitspraak leidt- en je gaat dán pas een vordering instellen, sta je met lege handen. Er zijn dan 60 maanden verstreken en alle premieopslagen t/m 2018 zijn dan niet meer te vorderen.

„ ….. goede gronden voor een rechterlijke toetsing.”

In het voorgelegde feitenmateriaal vindt mijn jurist goede gronden voor een rechterlijke toetsing. Dat deel van het onderzoek is wel helder. Als Defensie mij geen afdoende antwoord geeft dat mijn feitenmateriaal in een ander daglicht plaatst en het komt daardoor tot een juridische procedure gaat die jaren duren (mijn VUT-zaak neemt inmiddels al meer dan drie jaar en die gaat maar om 10 mln euro). Als het om stuiten gaat is mijn devies: Better safe then sorry!

„Als het om stuiten gaat is mijn devies: Better safe then sorry!”

Strategische ‘nee-stem’
Dan mijn eerdere pleidooi voor een strategische ‘nee-stem’ tegen de nieuwe CAO (hoe goed die er mogelijk ook uit komt te zien). Ook daar sta ik nog steeds achter. Op dit moment lijkt het alsof iedereen elkaar in gijzeling houdt. Defensie antwoord mij nog steeds niet. De brief aan de SG is al bijna 3 maanden oud en die aan de STAS al 6 weken! En geen enkele bond geeft op basis van eigen onderzoek een eigen opinie af aan haar leden over dit onderwerp. Iedereen kijkt naar de ontwikkelingen in mijn individuele zaak. Ik vermoed dat de achterliggende reden is dat eerst die CAO er moet komen, zodat het ABP tevreden kan worden gesteld (invoering middenloonstelsel).

Het probleem alleen is dat dan het huidige te hoge kostenpeil voor militairen in de werknemerspremie (ca 3,5% in de vorm van een structurele en aparte opslag) mee verhuist naar het middenloonstelsel. Je moet dus eerst helderheid daarover hebben. En die gaat er zonder een stellingname van de werkgever of de bonden VÓÓR de nieuwe CAO niet komen. Dus moeten wij hen daar wel toe dwingen door ‘nee’ te zeggen.

„Militairen hebben het te goed en er kan wel wat af.”

Vóór die achterbanraadpleging gaat uit mijn zaak geen nieuwe informatie rollen. Er loopt nu een WOB-procedure voor aanvullende stukken en die gaat nog vele weken duren. Het is zelfs niet onmogelijk dat daarover geprocedeerd moet worden. want ook het ABP is wat betreft de communicatie met mij in een volledige ‘lockdown’ gekomen. En mijn vraag aan het ABP was op zich niet zo moeilijk: “Klopt mijn conclusie dat de ABP-premie op basis waarvan in 2004 een opslag is berekend voor militairen, helemaal geen premie was die op militairen betrekking had maar op alle ambtenaren?” Als het antwoord op die vraag ‘ja’ is, dan was de premieopslag vanaf dag één al een totaal wanproduct. Namelijk gebaseerd op onderbuikgevoelens dat militairen het te goed hebben en er wel wat af kan.

Bron: drs. P.A. Eijkelenkamp, luitenant-kolonel der Artillerie/Facebook PowerbyNumbers
Foto: Defensie/redactie

Redactie:
U bent gewaarschuwd en geïnformeerd!

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: