20 juni, 2024
DefensieMilitair moet na een oorlog ook thuis een strijd vrezen

Militair moet na een oorlog ook thuis een strijd vrezen
M

Langdurige militaire missies naar oorlogsgebieden hebben een rampzalige impact op relaties. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Rand Corporation bij meer dan vierhonderdduizend Amerikaanse militairen. De onderzoekers stelden daarbij vast dat het risico op echtscheidingen bij Amerikaanse militairen oploopt naarmate de inzet in het oorlogsgebied langer voortduurt. De studie toont bovendien aan dat vooral vrouwelijke militairen een risico lopen op een echtscheiding. Het risico blijkt het hoogst op te lopen na de terugkeer van de militaire opdracht. De onderzoekers merken wel op dat het risico op echtscheidingen bij gezinnen met kinderen lager ligt dan bij kinderloze militairen.

“Een militaire missie gaat altijd gepaard met een verhoogd risico op echtscheidingen, maar vooral de inzet in oorlogszones zoals Irak of Afghanistan blijkt een desastreuze impact te hebben op relaties,” voeren de onderzoekers Sebastian Negrusa, Brighita Negrusa en James Hosek aan. “Elke maand die aan een missie wordt toegevoegd, doet de kans op een relatiebreuk toenemen. Cruciaal blijkt de slag die een onverwacht lange en moeilijke missie toebrengt aan de illusies die de koppels zich bij hun huwelijk hebben gemaakt. Het huwelijk gaat immers gepaard met heel wat verwachtingen die de partners zich hebben gesteld.”

military_cases

In het begin van deze eeuw liepen 2,6 % van de militaire huwelijken in de Verenigde Staten op een breuk uit. Dat cijfer was tien jaar later opgelopen tot 3,7 %. “De lengte, omstandigheden en risico’s van een missie dreigen de waarden van militaire huwelijken te ondergraven,” stippen de onderzoekers aan. “Naarmate de conflicten escaleerden en de missies frequenter en langer werden, konden de militairen minder tijd in de huiselijke kring doorbrengen. Ook de terroristische aanslagen van nine-eleven hebben een belangrijke impact gehad op de militaire huwelijken. Militaire koppels die voordien waren getrouwd, blijken vaker te scheiden. Die groep was immers minder voorbereid op een daadwerkelijke oorlogsopdracht dan de latere lichting militairen.”

Bron MH

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: