17 juli, 2024
DefensieMijlpaal voor beveiligingsteams op zee

Mijlpaal voor beveiligingsteams op zee
M

Op 30 april is voor de 100ste maal een speciaal beveiligingsteam voor koopvaardijschepen van de Koninklijke Marine vertrokken vanuit Sri Lanka. Dit zogenaamde Vessel Protection Detachment (VPD), bestaande uit zwaarbewapende mariniers, beveiligt het koopvaardijschip Nordnes op weg naar Safaga, Egypte.
 
Sinds 2011 beveiligt defensie koopvaardijschepen die varen door een gebied dat bekend staat om aanvallen van Somalische piraten. De Nordnes arriveert naar verwachting half mei in Safaga.

Antipiraterij
Nederland is sinds 2008 in internationaal verband betrokken bij de bestrijding van piraterij in de Indische Oceaan en de Golf van Aden, mede omdat het als handelsland sterk afhankelijk is van een vrije doorvaart over zee. De helft van de goederenstroom van en naar Nederland gaat namelijk over zee. Jaarlijks passeren zo’n 250 onder Nederlandse vlag varende schepen de Golf van Aden nabij Somalië. Sinds 2011 zet de Nederlandse Krijgsmacht ook VPD-teams in aan boord van kwetsbare scheepvaart, om eventuele aanvallen van piraten af te slaan.

Succesvol
De internationale aanpak van marines tegen piraterij is succesvol. Sinds mei 2012 is geen schip meer gekaapt. Waar in 2010 nog 174 schepen werden aangevallen en 47 schepen zijn gekaapt, waren dat in 2013 7 aanvallen en is geen enkel schip gekaapt.

Bron: mindef

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: