28 mei, 2024
DefensieMeer Budget Voor Materieel

Meer Budget Voor Materieel
M

Het versterken en vernieuwen van Defensie kost tijd. Grote defensieprojecten en materieel aankopen zijn niet van vandaag op morgen gerealiseerd. Daarom krijgt Defensie een begrotingsfonds. De Ministerraad heeft vandaag met het wetsvoorstel ingestemd.

Stabiliteit
Het begrotingsfonds geeft meer financiële stabiliteit. In het fonds kan het ministerie geld apart zetten om grote investeringen op de lange termijn te financieren. Daarbij gaat het om investeringen in materieel, IT en infrastructuur. Ook uitgaven voor het behoud ervan zullen in het fonds worden opgenomen. Zo kan de financiering van onderhoud van het oude en aanschaf van het nieuwe beter in samenhang tot elkaar bezien worden.

Dummy-begroting
In het najaar zal Defensie een dummy-begroting aanbieden aan de Tweede Kamer. Hierin staat hoe het begrotingsfonds er uit zal komen te zien en welke informatie het zal bevatten. De planning is om op Prinsjesdag 2020 de eerste begroting van het fonds aan te bieden aan de Tweede Kamer.

Bron: Defensie
Foto: Defensie

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: