17 juli, 2024
DefensieMarine zoekt naar vliegtuigwrakken in IJsselmeer

Marine zoekt naar vliegtuigwrakken in IJsselmeer
M

De Koninklijke Marine zoekt momenteel naar 2 vliegtuigwrakken in het IJsselmeer. De toestellen uit de Tweede Wereldoorlog moeten ter hoogte van Makkum liggen. Het gaat om een Lancaster en een Manchester van de Britse Luchtmacht. Onder water wordt nog de hele week historische informatie verzameld, net als afgelopen week.

Explosieven
De bedoeling is te achterhalen wat er precies met de toestellen is gebeurd en of er mogelijk nog stoffelijke resten zijn van de bemanning. Verder wordt gekeken of er nog explosieven in de buurt liggen. Van de gelegenheid wordt dankbaar gebruikt gemaakt om een aantal vaardigheden te trainen.

Argus en Nautilus
De Defensie Duikgroep is er daarom met meerdere teams en onderzoeksystemen. Ook liggen er 2 duikvaartuigen: Argus en Nautilus, bemand met 9 duikers. Nog eens 5 duikers zijn aan het gezelschap toegevoegd. Zij zijn gespecialiseerd te opereren in zeer ondiep water. De ter beschikking staande middelen zijn onder meer een Remus-onderwaterdrone en sonarapparatuur. Uiteraard ontbreken ook maritieme explosievenruimers en een bergingsofficier voor vliegtuigbergingen niet.

Vermisten zoeken
Duikers van Defensie worden met enige regelmaat ingezet, op verzoek van de politie of justitie. Het gaat dan bijvoorbeeld om lichamen van vermisten te zoeken in gezonken vaartuigen of het opsporen van bewijsmateriaal voor een justitieel onderzoek.
Voor dergelijke taken is het vasthouden van ervaring, evenals het kunnen werken in of met een team belangrijk. Het zoeken naar de wrakken in het IJsselmeer biedt daar volop de gelegenheid voor.

Tekst: Mindef/redactie ODB
Foto: AVDD

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: