25 mei, 2024
DefensieMarechaussees naar onderzoek ramp

Marechaussees naar onderzoek ramp
M

De ministers Hennis van Defensie en Timmermans van Buitenlandse Zaken hebben op 24 juli een kennisgevingbrief naar de Tweede Kamer gestuurd om aan te geven dat het kabinet onderzoekt hoe het internationale onderzoek naar de ramp met Malaysia Airlines vlucht 17 van afgelopen 17 juli (militair) kan worden ondersteund.

De VN-Veiligheidsraad nam op 21 juli jl. naar aanleiding van deze ramp unaniem resolutie 2166 aan. Deze resolutie roept onder meer op tot onmiddellijke en onbeperkte toegang tot de plaats van de ramp en steun aan een onafhankelijk internationaal onderzoek. De leiding van dit onderzoek ligt in Nederlandse handen.

Er zou sprake van zijn dat Nederland op zeer korte termijn, naast de civiele onderzoekers, ook 40 man Koninklijke Marechaussee naar het rampgebied stuurt om mee te helpen bij dit onderzoek. Dit voornemen is in lijn met de prioriteiten van het kabinet, t.w. het overbrengen naar Nederland van stoffelijke overschotten en van persoonlijke eigendommen van de slachtoffers en het onderzoek naar de toedracht van de ramp. De Marechaussees zullen vooralsnog ongewapend hun werkzaamheden verrichten.

Als militairen op deze wijze worden ingezet, is het kabinet gehouden aan het Toetsingskader 2014. Het kabinet informeert de Tweede Kamer bij inzet van Nederlandse militairen met een zogenaamde grondwet artikel 100 brief, omdat militairen worden ingezet ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde. Het Toetsingskader 2014 geeft de wijze en omstandigheden aan waarop deze militairen zullen worden ingezet.

Het Toetsingskader bestaat sinds 1995 en dient ter structurering van de gedachtewisseling met het parlement over de deelneming van Nederlandse militaire eenheden aan internationale crisisbeheersingsoperaties.

 

Bron: rijksoverheid.nl

[vc_cta_button call_text=”Repatriëringsmissie Oekraïne” title=”Brief” target=”_blank” color=”btn-primary” icon=”wpb_document_pdf” size=”wpb_regularsize” position=”cta_align_right” href=”https://www.defensiebond.nl/wp-content/uploads/2014/07/repatrieringsmissie-oekraine.pdf”]

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: