23 februari, 2024
DefensieMarechaussee in rampgebied MH17

Marechaussee in rampgebied MH17
M

De CDS sprak vrijdagmiddag 25 juli de centrales van overheidspersoneel bij betreffende de activiteiten die Defensie ontwikkelt in de Oekraïne vliegramp. Namens de CMHF sector Defensie was Ruud Vermeulen daarbij aanwezig. Hij benadrukte dat Defensie daar slechts een ondersteunende rol heeft. Zaak is nu om zo snel als mogelijk het gehele rampgebied van 10 bij 10 km uit te kammen op zoek naar slachtoffers, delen van slachtoffers, bagage en overige bezittingen.

In dat licht bezien vertrokken diezelfde avond de 40 Marechaussees. Natuurlijk ging een groot deel van het gesprek over het onbewapend zijn van die mannen en vrouwen. Het veilig en ongestoord kunnen werken moet komen van afspraken met de lokale separatisten, het opbouwen van vertrouwen door te laten zien dat onze mensen geen partij zijn in het conflict maar alleen daar zijn om hun humanitaire taak uit te voeren en door hun kwaliteit van optreden.

Immers, langdurige kennis en ervaring van de marechaussee in de-escaleren bij ernstige conflicten en praten naar een passende oplossing helpt daarbij. Elke dag zal ter plaatse bezien worden of het verantwoord is om het rampgebied in te gaan. In geval van gerede twijfel zal men de werkzaamheden opschorten. Die sleutel ligt bij de commandant in het rampgebied.

De ODB kan zich onder deze afspraken en omstandigheden vinden in deze gang van zaken. Bovendien is het een stap in de langverwachte forse uitbreiding van het aantal mensen in het gebied teneinde het sporenonderzoek van het hele gebied sneller te kunnen afronden.

Premier Rutte sprak hierover als de verwachte fase twee. Volstrekt onduidelijk is waarom men nu pas tot deze uitbreiding is over gegaan. Immers nu blijkt dat al grote groepen van andere nationaliteiten en diensten (waaronder 130 Maleisiërs, andere politie eenheden en NGO’s) sedert dagen onbelemmerd en onbewapend in het rampgebied actief zijn. Dat bleek moeilijk uit te leggen.

Pieter-Jaap Aalbersberg hoofd repatriërings- en identificatiemissie

Pieter-Jaap-AalbersbergHoofdcommissaris P.J. (Pieter-Jaap) Aalbersberg, sinds 2011 korpschef van de politieregio Amsterdam-Amstelland, geeft leiding aan de Nederlandse repatriërings- en identificatiemissie in Oekraïne. Hij wordt verantwoordelijk voor het in Oekraïne aanwezige personeel van het Landelijke Team Forensische Opsporing (LTFO) en de Koninklijke Marechaussee.

Doel van deze missie is zo snel mogelijk de nog aanwezige stoffelijke resten en persoonlijke bezittingen van de slachtoffers van vlucht MH17 op te sporen en naar Nederland te brengen. De heer Aalbersberg heeft vandaag (26 juli 2014) in Oekraïne overleg gevoerd met de lokale autoriteiten.

 

Namens de ODB wens ik alle mensen die deze zware taak op zich hebben genomen daarbij veel sterkte toe.

Erik Jurriëns
voorzitter Onafhankelijke Defensiebond

Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: