13 april, 2024
DefensieLaatste Nederlandse vlucht vertrokken uit Kabul.

Laatste Nederlandse vlucht vertrokken uit Kabul.
L

De laatste Nederlandse vlucht uit Kabul is gisteravond 26 augustus vertrokken. Aan boord zitten onder anderen de ambassadeur en de militaire commandant. Dat betekent dat Nederland geen presentie meer heeft in Kabul. Het kabinet spreekt van een pijnlijke situatie met ingrijpende consequenties voor de mensen die nog steeds in Afghanistan zijn en in aanmerking komen voor evacuatie.

Aanslagen

Zoals vanochtend gemeld, heeft Nederland deze morgen gehoord te moeten vertrekken. De toegangspoorten naar het vliegveld zijn vanochtend vanwege de verhoogde dreiging gesloten. Hoe reëel die dreiging was bleek later vandaag, met de afschuwelijke aanslagen vlakbij een van de toegangspoorten. De afgelopen dagen waren erop gericht zoveel mogelijk mensen te evacueren. Dat gebeurde onophoudelijk en onder steeds moeilijker omstandigheden. In totaal zijn er meer dan 2.500 mensen in veiligheid gebracht.

Tot het laatst mogelijke moment is geprobeerd om mensen binnen het vliegveld te krijgen.

800 Nederlanders in veiligheid gebracht

Sinds het instellen van de luchtbrug heeft Nederland meer dan 2.500 personen in veiligheid gebracht, van wie meer dan 1600 mensen met bestemming Nederland. Dit zijn 800 mensen met een Nederlands paspoort, 300 tolken (inclusief gezinsleden), lokale staf van de EU, VN en NAVO en 211 medewerkers van de ambassade. Ondanks alle inspanningen is Nederland er niet in geslaagd iedereen die daarvoor in aanmerking komt te evacueren.

Mensenrechtenverdedigers

Ook zijn 250 tot 300 Afghanen meegevlogen die vanwege de ruimhartigere evacuatie-aanpak alsnog mee mochten. Zij werkten voor Nederland of tijdens Nederlandse missies. Denk aan prominente mensenrechtenverdedigers, lokale medewerkers van Nederlandse hulporganisaties en lokale (fixers van) journalisten die voor Nederlandse media werkten.

32 vluchten in totaal

In totaal zijn er sinds het vertrek van het eerste militaire toestel uit Nederland op 17 augustus, 32 vluchten uitgevoerd. Het gaat om vluchten vanuit Kabul naar landen in de regio en vandaaruit naar Nederland.

Consulair team

Tot en met 31 augustus blijft een Nederlandse C-130 Hercules met een klein team militairen en een ambassadeteam in de regio. Het toestel is snel inzetbaar, mocht zich tegen de verwachtingen in alsnog een mogelijkheid voordoen extra personen vanuit Kabul naar Nederland te brengen. Ook blijft deze periode een speciaal consulair team aanwezig in de regio.

Grote waardering

Het kabinet spreekt zijn grote waardering uit voor de grote inzet van het militaire en diplomatieke personeel de afgelopen dagen. Tot het laatst mogelijke moment is geprobeerd om mensen binnen het vliegveld te krijgen.

Opvang in Nederland

Voor de noodopvang evacués zijn verschillende Defensielocaties vrijgemaakt. Het gaat om locaties in Zoutkamp, Huis ter Heide, Amsterdam, Ede en Heumensoord. Op die laatste plek is vanaf dinsdag opvang. Er is structureel contact tussen Defensie en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) of er meer locaties nodig zijn.

COA

Het COA vangt momenteel in totaal 1.200 evacués op. Hieronder zitten ook mensen die een andere bestemming dan Nederland hebben. Er is contact met verschillende vertegenwoordigingen van de betrokken landen. Dat is om deze mensen zo snel mogelijk door te laten reizen naar het land van bestemming. Andersom spant Nederland zich in om personen die nu in andere landen zijn gestrand, maar Nederland als bestemming hadden, naar Nederland te halen.

IND

De Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) blijft op de luchthavens van Islamabad en Tbilisi ondersteuning bieden voor personen die nog moeten doorreizen naar Nederland. Daarnaast blijft het kabinet zich inspannen om ook diegenen te helpen die voor evacuatie in aanmerking komen en nog in Afghanistan zijn achtergebleven. De Nederlanders die nog in Afghanistan zijn, kunnen een beroep doen op consulaire bijstand en worden zo goed mogelijk bijgestaan.

Aanwezigheid in toekomst

Het is op dit moment niet duidelijk hoe de Nederlandse aanwezigheid in Afghanistan in de toekomst eruit ziet. Nederland gaat hierover in overleg met internationale partners. Doel is om ten eerste op termijn consulaire bijstand te kunnen verlenen aan Nederlanders in Afghanistan. Ten tweede om tolken en mensen uit de hoog risicogroepen die onder de ruimhartige evacuatie-aanpak vallen naar Nederland te kunnen halen.

Relocatie

Het ambassadepersoneel werkt verder vanuit Nederland. Op korte termijn ligt relocatie van het ambassadeteam naar een land in de regio het meest voor de hand. De mogelijkheden daartoe worden onderzocht. Terugkeer gebeurt pas wanneer de veiligheidssituatie het toelaat. En de aanwezigheid niet leidt of is op te vatten als bevestiging van de legitimiteit van de Taliban.

Downloads

Kamerbrief Beëindiging evacuatieoperatie Afghanistan

Brief aan de Tweede Kamer over de beëindiging van de evacuatieoperatie Afghanistan van de ministers Kaag (Buitenlandse Zaken), …

Publicatie | 26-08-2021

Tekst: MinDef / Redactie ODB
Foto: Unsplash / AVDD / Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: