21 juni, 2024
DefensieKrijgsmacht gaat groener, gezonder en emissieloos bouwen

Krijgsmacht gaat groener, gezonder en emissieloos bouwen
K

Verschillende ministeries, waterschappen, provincies en gemeenten ondertekenden het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen. Dat deden ze 30 oktober jl., op de eerste dag van de Nationale Klimaatweek. Ook enkele branche- en netwerkorganisaties doen mee aan het initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De deelnemers maken afspraken om milieu- en mensvriendelijker te bouwen.

Rijksvastgoedbedrijf

Defensie brengt het convenant meteen in de praktijk. Onlangs gaf de organisatie het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) de opdracht om de revitalisatie van de Bernhardkazerne in Amersfoort tot in detail te beschrijven. Het RVB realiseert de wensen en eisen rond de bouw en het gebruik van de kazerne. Dat gebeurt door water te hergebruiken en alle daken van zonnepanelen te voorzien.

Elektrische graafmachines

De kazerne is belangrijk voor de opleiding en gereedstelling van operationele eenheden. Maar het vastgoed is sterk versnipperd, verouderd en heeft daardoor een hoog energieverbruik. Binnen het project is extra geld gereserveerd om emissie loos te bouwen. Dat kan bijvoorbeeld door elektrische graafmachines of vrachtwagens te gebruiken.

Enorme opgave

Defensie staat voor een enorme opgave om haar vastgoed aan te laten sluiten bij een moderne en groeiende krijgsmacht. Daarom wordt het vastgoed de komende jaren stapsgewijs aangepakt in nauwe samenwerking met het RVB. Door gebouwen te vernieuwen en verduurzamen wil Defensie minder energie verbruiken en de uitstoot van CO2 verminderen. De Bernhardkazerne is een van de eerste locaties waar deze plannen worden uitgevoerd.

Duurzaam

In juni 2021 werd door de gemeenten Amersfoort, Leusden, Soest en Defensie al de intentieverklaring ‘Green en Social deal’ ondertekend. Deze samenwerking richt zich op het versterken van duurzaamheid in de regio.

Emissieloos bouwen

Het convenant moet resulteren in 1 aanpak om bouw-, onderhouds- en sloopprojecten van vastgoed schoner uit te voeren. Een onderdeel daarvan is de routekaart. Daarin staat bijvoorbeeld wanneer de komende jaren schoner en emissieloos materieel wordt gebruikt. De Rijksoverheid stelt tot en met 2030 ruim € 1 miljard beschikbaar voor emissie-reducerende maatregelen in de bouw, gericht op werk-, voer- en vaartuigen.

Tekst: MinDef / Redactie ODB
Afbeelding: MinDef / Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: