19 juli, 2024
DefensieKosten Dubbele Pensioenopbouw Gedurende Uitzendingen

Kosten Dubbele Pensioenopbouw Gedurende Uitzendingen
K

In mijn zoektocht naar feiten over ons eindloonpensioen liep ik ook aan tegen het feit dat de latere kosten, die gemoeid zijn met dubbel tellende pensioentijd tijdens uitzendingen, door het personeel zelf worden betaald.
Wist u dat al? Dat zit zo.

Als een militair bijvoorbeeld 1,7% pensioen per jaar pensioen opbouwt, wordt dat gedurende de uitzendingsduur verdubbeld. Bij een half jaar uitzending bouwt u in dat jaar 1,7% + 0,85% = 2,55% op over uw later te bereiken eindloon. De kosten die gemoeid zijn met die extra 0,85% pensioeninkoop worden jaarlijks voor alle uitgezonden militairen door het ABP uitgerekend en gedeclareerd op het budget voor Inzet. Dit wordt dus aan de kosten van de missies toegerekend. Tot zover gaat alles goed.

„Dit wordt dus aan de kosten van de missies toegerekend.”

Maar dan. Als er in latere jaren een loonsverhoging wordt doorgevoerd, of een jaarperiodiek of een bevordering, dan gaat het loon omhoog. Voor de jaren die achter u liggen vanaf uw opkomst in dienst is dan te weinig pensioen opgebouwd. Er is dan in al die voorgaande jaren voor een lager salarisniveau opgebouwd en betaald dan u na periodiek/bevordering/CAO feitelijk aan loon heeft. Dit wordt aangepast doordat het ABP uitrekent hoeveel extra pensioen moet worden ingekocht om dit te herstellen. Deze kostenpost voegt het ABP toe aan het premietarief dat ze jaarlijks vaststelt voor de te betalen pensioenpremie. Dit worden de ‘backservice’-kosten genoemd.

Een wakkere vakbond heeft dit in het Sector Overleg Defensie in 2014 aan de orde gesteld. Defensie zou hier op terug komen. Echter via de actiepuntenlijst werd het onderwerp een paar vergaderingen later op de voorraadagenda gezet van nog te bespreken onderwerpen. Eén vergadering later was het onderwerp helemaal verdwenen.

Dat we binnen de normale pensioenpremie van deze kosten 30% moeten betalen als personeel, daar kun je al wat van vinden. Maar dat dit via de koppelafspraak door hogere premietariefstijgingen de rekening voor de volle mep bij het militaire personeel komt te liggen, lijkt me toch te bizar voor woorden.

„…. voor de volle mep bij het militaire personeel komt te liggen ….”

Conclusie: Alleen de kosten van de extra pensioentijd zelf worden door Defensie betaalt. De backservicekosten in latere jaren worden in het pensioenpremietarief doorberekend in plaats van dat dit betaald wordt door het begrotingsartikel Inzet (missies). Hoe meer uitzendingen dus worden gedraaid, hoe hoger die last wordt. Maar ja, dat geeft niks, want wanneer dit leidt tot sterkere premiestijgingen bij militairen, betalen die dat via de koppelafspraak toch zelf. Wel zo gemakkelijk. Niet waar?

Heeft u nog meer redenen nodig om straks even ‘nee’ te zeggen tegen de nieuwe CAO totdat ook deze bal door Defensie is opgepakt?

Bron: drs. P.A. Eijkelenkamp, luitenant-kolonel der Artillerie/Facebook PowerbyNumbers
Foto: Defensie/redactie

Redactie:
U bent geïnformeerd en gewaarschuwd!
Hierna volgen nog twee delen over dit onderwerp.

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: