20 mei, 2024
DefensieKoning Reikt Militaire Willems-Orde Uit Aan Korps Commandotroepen

Koning Reikt Militaire Willems-Orde Uit Aan Korps Commandotroepen
K

Zijne Majesteit de Koning reikt dinsdag 15 maart op het Binnenhof in Den Haag de Militaire Willems-Orde uit aan het Korps Commandotroepen. Deze eenheid wordt onderscheiden voor hun buitengewone inzet in Afghanistan. De Militaire Willems-Orde is de hoogste Nederlandse dapperheidsonderscheiding.

Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert heeft het Korps Commandotroepen voor deze onderscheiding voorgedragen op advies van het Kapittel der Militaire Willems-Orde. Het Kapittel der Militaire Willems-Orde adviseert de minister van Defensie over voordrachten of aanvragen tot decoratie van militairen, burgers of eenheden, die zich in de strijd door uitstekende daden van moed, beleid en trouw hebben onderscheiden.

De Militaire Willems-Orde is de oudste en hoogste Nederlandse ridderorde en dapperheidsonderscheiding. De Koning is Grootmeester van de Orde. De onderscheiding werd op 30 april 1815 door Koning Willem I ingesteld als erkenning van uitstekende daden van moed, beleid en trouw in de strijd. De eerste Militaire Willems-Orde werd uitgereikt aan Erfprins Willem Frederik van Oranje-Nassau voor zijn daden tijdens de Veldtocht van 1815 tegen Napoleon.

Naast de individuele Militaire Willems-Orde, waarvan de laatste in 2014 werd toegekend aan majoor Gijs Tuinman, zijn ook binnenlandse en buitenlandse militaire eenheden drager van de Militaire Willems-Orde. Zo werd de Onderzeebootdienst in 1947 als laatste Nederlandse eenheid onderscheiden met de Militaire Willems-Orde voor hun inzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. De vroegere 1ste Zelfstandige Poolse Parachutistenbrigade werd in 2006 nog als buitenlandse eenheid onderscheiden voor hun getoonde moed voor Nederland tijdens de operatie Market-Garden in 1944.

Bron: RVD

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: