23 februari, 2024
DefensieKoning Bezoekt Grensbewakers Marechaussee Hoek van Holland

Koning Bezoekt Grensbewakers Marechaussee Hoek van Holland
K

Koning Willem-Alexander bezocht dinsdag 11 februari jl. de marechausseebrigade Zuid-Holland in Hoek van Holland. Hij werd samen met staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid bijgepraat over maritieme grensbewaking en de problematiek met inklimmers.

Stiekem
Inklimmers zijn migranten die illegaal en met grote risico’s de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk proberen te maken door stiekem in vrachttrailers te klimmen. De afhandeling van betrapte inklimmers is tijdrovend, met name door de procedure rond vreemdelingenbewaring.

Mensonterende situaties
In 2019 trof de Koninklijke Marechaussee ongeveer 900 inklimmers aan. Medewerkers komen benarde en mensonterende situaties tegen: mensen in luchtdichte en kleine ruimtes achterin trailers. Daarnaast zorgt inklimmen voor economische schade: vrachtwagens worden vernield en ladingen kunnen worden afgekeurd door het openen van containers.

Stena Line
De koning en staatssecretaris spraken met grensbewakers, vertegenwoordigers van Stena Line, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), het Openbaar Ministerie Rotterdam en de Dienst Terugkeer & Vertrek. Het ging onder meer over de impact van het werk.

Mensensmokkelonderzoek
Ook bezocht de delegatie een controlepost om te zien welke opsporingsmiddelen en -innovaties worden ingezet, zoals honden en een camerasysteem. Het gezelschap hoorde ook over het complexe mensensmokkelonderzoek dat verband houdt met inklimmers.

Migratiehond Duncan
Sinds een piek in 2016 is de aanpak geïntensiveerd. De marechaussee kreeg extra capaciteit en honden. Wachtmeester-1 Mirella benadrukte de meerwaarde van haar migratiehond Duncan. In zijn nog korte loopbaan heeft Duncan al tientallen inklimmers gevonden.

Maritieme grensbewaking
Brigade Zuid-Holland bestaat uit ruim 200 medewerkers en is actief op Rotterdam-The Hague Airport en in de zeehavens. De maritieme grensbewaking vindt voornamelijk plaats in Hoek van Holland en Europoort. Het werk bestaat uit paspoortcontroles, maar de marechaussee let ook op signalen van identiteitsfraude of mensensmokkel.

Bron: MinDef
Foto: AVDD / Hans Braxmeier via Pixabay / Redactie

Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: