25 juli, 2024
DefensieKeuze Diensteinderegeling

Keuze Diensteinderegeling
K

Hierbij informeert de ODB u over het nieuwe arbeidsvoorwaardenakkoord 2018 – 2020 met betrekking tot het maken van de keuze voor de oude Diensteinderegeling (oDER) of -indien van toepassing- voor de 4=4 regeling.

Arbeidsvoorwaardenakkoord
In het arbeidsvoorwaardenakkoord is overeengekomen dat een bepaalde groep militairen waarvan de oDER datum (exclusief inverdientijd) ligt in 2019, 2020, 2021 of 2022 een keuze mogen maken voor de oDER of voor de 4=4 regeling.

De uiterste keuzedatum is vastgelegd op 31 december 2019. Als u behoort tot deze groep militairen en mag u een keuze maken.

De Keuzes
U heeft de volgende keuzes:

o    U kiest voor de oDER (oude Diensteinderegeling). Wel rekening houden met een opzegtermijn van 3 maanden.

Of indien van toepassing:

o    U kiest in de nDER (nieuwe Diensteinderegeling), voor de 4=4 regeling. Daarmee heeft u niet de mogelijkheid om uw ontslagleeftijd met inverdientijd te vervroegen.

Inverdienen
Kiest u voor de oDER en u wilt gebruik maken van uw inverdientijd, dan dient u voor het inverdienen een rekest in bij uw (senior) P-adviseur van uw OPCO.

Hierbij geldt een maximum van twee jaren inverdienen en een (minimale) ontslagleeftijd van 58 jaar.

Wanneer u geen keuze maakt, is uw datum leeftijdsontslag de voor u geldende AOW leeftijd minus 5 jaar, conform de nDER.  Dit is exclusief uw inverdientijd.

Uw inverdientijd kunt u raadplegen in de Selfservice, in de app ‘Overzicht dienstverlating’ onder ‘Dienstverband’.

Keuzeformulier diensteinderegeling
Hierbij treft u een link naar het keuze e-formulier. Met dit formulier kunt u uw keuze kenbaar maken. Uw keuze is onherroepelijk.

Meer informatie
Meer informatie over de nDER en het maken van een keuze vindt u op de Startpagina P&O > Nieuwe Diensteinderegeling (nDER).

Hier vindt u ook de data, tijden en locaties van de voorlichtingssessies keuze oDER/nDER, welke in de tweede helft van september 2019 plaatsvinden.

Wilt u inzicht in de financiële effecten van uw keuze, dan kunt u een mail sturen naar odernder@mindef.nl.

Bron: Mindef/PO
Foto: redactie/Mindef

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: