24 februari, 2024
DefensieKeuken Voorlopig Gesloten

Keuken Voorlopig Gesloten
K

De keuken van de Korporaal van Oudheusden Kazerne (KVOK) in Hilversum mag tot nader order niet gebruikt worden. Onvolledige verbranding bij gasgestookte keukenapparatuur veroorzaakte een te hoge gaswaarde. De voedselveiligheid is niet in het geding geweest.

Proactief
De keuken is proactief gesloten voor de veiligheid van het keukenpersoneel. De  onvolkomenheden zijn op eigen verzoek door deskundigen beoordeeld en bevestigd. De meting volgde op de melding van gasgeur.

Wel eten
Mensen kunnen wel blijven eten op de locatie dankzij samenwerking met Defensielocaties in de omgeving. De betrokkenen zijn hier deze ochtend over geïnformeerd.

Mening ODB
Aanmodderen. De zoveelste kantine die “proactief” moet worden
gesloten. De ODB is van mening dat alle voedingslocaties die niet aan de eisen voldoen, direct worden gerenoveerd of – beter nog – de werkgever zal nu eens een plan van aanpak moeten presenteren voor nieuwbouw op de meeste Defensielocaties. Het onderhoud was de afgelopen 20 jaar ver beneden de maat. Na Den Helder en Assen is het nu dan de beurt aan Hilversum. Wie volgt … ?

Bron: Defensie/redactie
Foto: AVDD

Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: