19 april, 2024
DefensieJapan En Nederland Versterken Defensiesamenwerking

Japan En Nederland Versterken Defensiesamenwerking
J

Als het aan minister Jeanine Hennis-Plasschaert en haar Japanse ambtgenote Tomomi Inada ligt, gaan Nederland en Japan meer samenwerken op Defensiegebied. Hiervoor tekenden ze gisteren een overeenkomst in Tokio.

Het is voor het eerst in 12 jaar dat een Nederlandse Defensieminister Japan bezoekt. Beide bewindsvrouwen onderstreepten het belang van praktische samenwerking zoals dat nu al gebeurt bij antipiraterijmissies en vredeshandhavingsoperaties. Ze achten het ondenkbaar dat een land zich helemaal zelf kan verdedigen in de huidige veiligheidssituatie. Inada gaf aan namens Japan meer aansluiting te willen met de NAVO.

Overeenkomst
De getekende overeenkomst geeft verder inhoud aan de militaire samenwerking die voortvloeit uit het Strategische partnerschap dat beide minister-presidenten vorig jaar in Japan zijn overeengekomen. Beide landen spraken af internationaal samen op te trekken bij  onderwerpen waarover zij gelijkgezind zijn. Dit alles ter bevordering van de internationale vrede en veiligheid.

De Japanse en de Nederlandse krijgsmacht volgen vergelijkbare trajecten op het gebied van capaciteitsontwikkeling, opleiding en research. Ook delen de landen speerpunten als humanitaire hulp en rampenbestrijding, peace keeping, peace building, maritieme veiligheid, raketverdediging en cyber.

Bron: Mindef
Foto: Ministerie van Defensie Japan

 

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: