25 mei, 2024
DefensieJaarverslag MIVD

Jaarverslag MIVD
J

De Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) heeft 19 april jl. zijn jaarverslag gepresenteerd. De MIVD richt zijn aandacht voornamelijk op het buitenland, waarbij de regering aangeeft op welke onderwerpen een inlichtingenbehoefte bestaat.

In 2011 werd veel tijd ingeruimd over de vele ontwikkelingen in de Arabische wereld. Hierbij werd uit oogpunt van efficiëntie, intensief in twee teams samengewerkt met de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD).

De minister van defensie stuurt elk jaar voor 1 mei het openbare jaarverslag van de MIVD aan het parlement en de Commissie tot Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. Hierin wordt verantwoording afgelegd over de activiteiten van het afgelopen jaar.

Bron: MIVD, MINDEF

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: