23 april, 2024
DefensieIVD: verbeteringen bij omgang met munitie, kan nog beter

IVD: verbeteringen bij omgang met munitie, kan nog beter
I

Initiatieven bij Defensie om veiliger om te gaan met munitie, beginnen hun vruchten af te werpen. Toch ziet de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) nog altijd verbeterpunten. Dat stelt de inspectie in een gezamenlijk onderzoek met het Korps Militaire Controleurs Gevaarlijke Stoffen (KMCGS). De resultaten staan in het rapport ‘Onderzoek naar munitieveiligheid in de munitieketen’. Staatssecretaris van Defensie stuurde het 11 december naar de Tweede Kamer.

Munitie op archiefbeeld

De IVD en het KMCGS deden het onderzoek tijdens schietoefeningen van de landmacht. Volgens de toezichthouders levert deze momentopname een overwegend positief beeld op van het managen van veiligheidsrisico’s in de munitieketen. Medewerkers zijn bijvoorbeeld bekend met de wettelijke procedures en instructies.

Personeelstekort

Wel constateert de inspectie nog altijd een personeelstekort, een gebrek aan ervaring en een gebrek aan de juiste arbeidsmiddelen. Structurele afstemming en regie ontbreken, volgens de IVD.

Aanbevelingen

De inspectie doet dan ook 2 aanbevelingen om de veiligheid nog verder te verbeteren, die Defensie overneemt. Zo raadt de IVD ten eerste aan om de structurele uitwisseling van kennis over de beheersing van munitieveiligheidsrisico’s te verbeteren. Dat moet zowel binnen als tussen de defensieonderdelen. Denk hierbij aan het delen van geleerde lessen of het aandragen van goede oplossingen.

Opslag

Het tweede punt heeft betrekking op personeel dat betrokken is bij de opslag, het transport en het gebruik van munitie. Zo moet vastgesteld worden wat ten minste het niveau van hun competenties en ervaring moet zijn om bij oefeningen en inzet de munitieveiligheidsrisico’s te beheersen.

Stappen

Defensie zet hiervoor stappen, volgens de Staatsecretaris, die erkent dat structurele uitwisseling van kennis en ervaringen in de munitieketen beter kan. Het Kennis Centrum Logistiek pakt de regie om dit te bewerkstelligen.

Het doet hem deugd dat de al ingezette initiatieven aantoonbaar een positief effect laten zien. “Veiligheid is echter nooit af. Ik blijf daarom continu streven naar het waarborgen en verbeteren van onze personele en materiële veiligheid.”

Afbeelding: MinDef / Redactie ODB 

Tekst: MinDef / Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: