23 juli, 2024
DefensieIT-project Gedwongen Herzien

IT-project Gedwongen Herzien
I

Het project Grensverleggende IT (GrIT) is grondig herzien. Dat gebeurde naar aanleiding van het 3e advies van het Bureau ICT-toetsing (BIT) van afgelopen zomer. In de afgelopen maanden zijn 2 scenario’s uitgewerkt, die de afgelopen tijd door een externe partij zijn gevalideerd. Dat heeft staatssecretaris Visser 18 februari 2020 aan de Tweede Kamer laten weten.

Geheel nieuwe aanpak
“Als antwoord op de conclusies van het BIT heb ik mij zorgvuldig beraden op het vervolg van het programma GrIT”, aldus de staatssecretaris. Van de scenario’s gaat er 1 uit van het aanpassen van de huidige aanpak. Hierdoor zijn de aanbevelingen van het BIT binnen de huidige aanbesteding uitvoerbaar. In het 2e scenario wordt gekozen voor een geheel nieuwe aanpak met nieuwe aanbestedingen.

Vertrouwelijkheid
Vanwege de vertrouwelijkheid van de aanbestedingsprocedure kan Defensie weinig details over het proces vrijgeven. Het scenario dat uiteindelijk de voorkeur krijgt, doorloopt dan eerst de gebruikelijke interne controlemechanismen. Daarna wordt het voor advies aan het BIT voorgelegd.

Derde kwartaal
Visser verwacht dat zij op z’n vroegst voor de zomer dit scenario aan de Kamer kan voorleggen en dat de gunning in het 3e kwartaal van 2020 is af te ronden. Zij heeft daarnaast aangeboden de Tweede Kamer een vertrouwelijke briefing te verzorgen over dit proces.

Mening ODB
Dit is al de tweede maal dat een duur project uit de rails loopt. Onkunde en onbenul draaide het eerste project de nek om met voor de belastingbetaler een strop van 900 miljoen euro en een minister die aan de kamer moest melden dat het nu beter zou gaan (Hennis). Het zou Defensie sieren nu voor de afwisseling wel kostbare expertise (extern) in te huren om de klus te klaren. Door alle bezuinigingen ontbreekt het aan achtergrond en gekwalificeerd personeel.

Bron: Mindef
Foto: ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: