24 juli, 2024
DefensieIntegriteit Geldt Ook Voor Defensie

Integriteit Geldt Ook Voor Defensie
I

Vorig jaar zijn 502 vermoedelijke integriteitsschendingen geregistreerd ten opzichte van 369 in 2016 en 417 in 2015. Bij het Meldpunt Integriteit Defensie is 323 keer een melding gedaan (125 meldingen in 2016). Vooral meldingen van ongewenst gedrag zijn toegenomen. Dat is onder meer te verklaren door verbeterde registratiesystemen, aandacht voor integriteit en mogelijk een hogere meldingsbereidheid (minder angst). “Wij zijn blij dat medewerkers naar voren durven te komen met hun ervaringen, maar betreuren natuurlijk dat daar aanleiding toe is”, schrijft secretaris-generaal van het ministerie Wim Geerts in het voorwoord.

Preventie
Uit een werkbelevingsonderzoek bleek dat 15 procent van het personeel werd geconfronteerd met een vorm van ongewenst gedrag. Dat is een lichte daling ten opzichte van voorgaande jaren. Positief is dat medewerkers vaker het gesprek aangaan om tot een oplossing te komen. Ook wordt ongewenst gedrag vaker besproken met een vertrouwenspersoon. Defensie neemt na onderzoek van de gemelde incidenten vaker  strafmaatregelen, zoals berisping, overplaatsing of ontslag.

Naast het onderzoeken van meldingen is dit jaar ook veel gedaan aan preventie. Zo werd defensiepersoneel opgeleid in ethiek en integriteit, werden workshops en trainingen georganiseerd en risicoanalyses uitgevoerd.

Echter … wie controleert alle inspanningen op dit gebied – er is dus nog veel te winnen!

Plan van Aanpak
De secretaris-generaal verwijst in zijn voorwoord ook naar het recentelijk gepresenteerde plan van aanpak  ‘Een veilige defensieorganisatie’. Met het uitvoeren van 40 concrete maatregelen wordt de veiligheid bij Defensie misschien versterkt. Een van de maatregelen is de uitbreiding van de Centrale Organisatie Integriteit Defensie. Geerts: “Het is onze taak te beschermen wat ons dierbaar is. Dat motto gaat wat mij betreft net zo veel over onze Nederlandse waarden als over onze eigen mensen.”

Mening ODB
Mooie woorden, vanaf 1995 zijn vele onderzoeken geweest binnen het ministerie. Het probleem ligt bij het gehanteerde moraal bij Defensie; deze is hard aan verandering toe. Het is vaak de eigen slager die het vlees keurt. Links om of rechts om dit geeft nooit goede oplossingen. De ODB is voorstander om integriteit buiten Defensie te beleggen zonder aparte lijntjes, schimmige constructies en vriendjes politiek.

Bron: Defensie/redactie
Foto: Defensie
Download: Jaarverslag Integriteit Defensie 2017

 

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: