23 juni, 2024
DefensieInspectie Veiligheid Defensie: Meer Van Hetzelfde

Inspectie Veiligheid Defensie: Meer Van Hetzelfde
I

“Veiligheid vergt aandacht en ook een kritische blik. Iemand die je een spiegel voorhoudt.” Dat zei minister van Defensie Ank Bijleveld-Schouten 15 oktober 2018 op het Instituut Defensie Leergangen tijdens de aftrap van de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD).

Mali
Deze nieuwe organisatie maakt deel uit van het ministerie van Defensie, maar werkt onafhankelijk (werd gezegd), net als andere Rijksinspecties. De IVD is ingesteld naar aanleiding van ongevallen in 2016. Die deden zich voor op het schietterrein in Ossendrecht en in het Malinese Kidal waar militairen om het leven kwamen tijdens een mortierschietoefening. Ook de kritische rapporten daarover van de Onderzoeksraad voor Veiligheid in 2017 leidden mede tot de komst van de IVD.

www.idv.nl
De IVD gaat meteen voortvarend van start. Onder leiding van inspecteur-generaal Veiligheid Wim Bargerbos, start de inspectie 3 onderzoeken. Het gaat om defensieprocedures op schietterrein ‘Het Markiezaat’ in Ossendrecht, het transport van gevaarlijke stoffen en de afhandeling van voorvallen. De onderzoeksplannen en de onderzoeksresultaten worden gepubliceerd op www.ivd.nl.

Schietterrein ‘Het Markiezaat’
De IVD neemt de besluitvorming en communicatie bij Defensie over het gebruik van schietterrein ‘Het Markiezaat’ onder de loep. De inspectie reconstrueert de gang van zaken door documenten te bestuderen en betrokkenen te interviewen. Daarna kan een aanbeveling volgen waarmee Defensie interne procedures, en daarmee de veiligheid van het personeel, kan verbeteren.

Transport gevaarlijke stoffen
Op verzoek van de Tweede Kamer onderzoekt de IVD de implementatie van de aanbevelingen die de luchtmacht in 2017 deed. Daarbij gaat het om het verbeteren van de veiligheid tijdens het transport van gevaarlijke stoffen door de lucht.

Lerend vermogen!
De IVD is sinds 1 september verantwoordelijk voor onderzoek naar zogenoemde categorie 4 voorvallen. Dit zijn zwaardere incidenten. Daarnaast doet de inspectie onderzoek naar de afhandeling van kleine voorvallen, incidenten en bijna-voorvallen. De wijze waarop Defensie met de bijna-voorvallen omgaat, is belangrijk voor het lerend vermogen van de organisatie.

Rol en doelstelling IVD
De inspectie kan onderzoek doen naar aspecten van het veiligheidssysteem, specifieke thema’s zoals munitietransport of de opslag ervan, en naar voorvallen. De IVD werkt onafhankelijk en transparant en maakt resultaten openbaar. Met  aanbevelingen, versterkt de inspectie de veiligheidscultuur bij Defensie. De IVD was sinds 31 mei al in oprichting. Als alle functies zijn ingevuld, telt de dienst 25 medewerkers.

Mening ODB
Geweldig! Weer hetzelfde antwoord van Defensie om een zoveelste meld-/onderzoekpunt in te stellen, na ernstige incidenten. De werkgever blijft hardleers als het aankomt om onafhankelijk, transparant, integer en eerlijk onderzoek naar wantoestanden te starten.
Weer is een generaal met maar liefst 25 manschappen vrijgespeeld om onderzoeken te verrichten waarbij de uitkomst vaststaat. Defensie lijkt opvallend veel overeenkomsten te vertonen met de katholieke kerk die ook blijft vasthouden aan immorele gedragscodes die in een ver verleden werden geïntroduceerd.
-Wilt u als lezer een onafhankelijke partner, gegarandeerd integer en eerlijk onderzoek, waarbij u altijd aan het roer blijft staan, geef misstanden dan door bij Meldpunt Misstanden van de ODB!-  Of, een toevoeging dat een écht externe, écht onafhankelijke instantie moet komen: een Defensie ombudsman die geheel losstaat van de organisatie, waar géén actief dienend defensiepersoneel werkzaam is, mét vergaande bevoegdheden, bindende adviezen en die weliswaar rapporteert aan Defensie maar die primair rapporteert aan de Tweede Kamer. Een ombudsman die uitsluitend verantwoording aflegt aan de Kamer!

Bron: Defensie/redactie
Foto: Defensie/redactie

 

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: