19 mei, 2024
DefensieIndividueel Keuzebudget geeft meer vrijheid

Individueel Keuzebudget geeft meer vrijheid
I

De opgetelde som van vakantiegeld en eindejaarsuitkering vormen vanaf 1 januari 2025 het Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB is een van de afspraken uit het Arbeidsvoorwaardenakkoord. Defensie en de vakbonden stelden afgelopen vrijdag de uitgangspunten vast.

Geen vakantiegeld meer in mei en geen eindejaarsuitkering in november. In plaats daarvan bouwt iedereen, dus ook de reservist, maandelijks een budget op: het IKB

Iedere medewerker kiest zelf het beste moment om dat geld te ontvangen. Het mag ook (gedeeltelijk) besteed worden aan een ander doel. Maak aan het begin van het jaar een keuze. Bijvoorbeeld om:

• Het IKB uit te laten betalen bij het salaris, maandelijks of in één keer. Uit laten betalen in mei en november blijft ook mogelijk. 

• De maandelijkse tegemoetkoming in de kosten voor het woon-werkverkeer uit te ruilen. 

• Fiets, computer, onderdelen voor een elektrische fiets of vakbondscontributie (ook ODB) uit te ruilen. Dit sluit aan op de bestaande Cafetariaregeling.

• IKB-uren te kopen. Bijvoorbeeld om minder uren per week te werken. Dit sluit aan op de huidige regeling flexibilisering arbeidsduur. 

Als er geen keuze wordt gemaakt, stort Defensie het bedrag bij het salaris van december.

Reservisten

Ook reservisten bouwen IKB op en mogen een doel kiezen. Zij krijgen alleen niet de mogelijkheid om IKB-uren te kopen. Defensie werkt nog aan de precieze invulling van het IKB. In 2024 verandert er nog niets. De komende maanden volgt meer informatie.

Bron: MinDef / Redactie ODB
Afbeelding: Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: