14 juli, 2024
DefensieHuisvesting en Reizen

Huisvesting en Reizen
H

Nieuwe aanvragen tegemoetkoming woon-werkverkeer: beoordeling transactie-afhandelaar (leidinggevende)

Per 19 augustus 2020 moeten alle nieuwe aanvragen voor een tegemoetkoming in de kosten van het woon-werkverkeer, voor zowel dagelijks als niet-dagelijks reizen, worden beoordeeld door de leidinggevende van de medewerker (de transactie-afhandelaar). Met deze nieuwe werkwijze wordt geborgd dat de tegemoetkoming die de medewerker ontvangt, overeenkomt met het daadwerkelijke reisgedrag van de medewerker.

Defensie moet erop toezien dat nieuwe aanvragen alleen worden toegekend indien er daadwerkelijk naar de plaats van tewerkstelling wordt gereisd conform de regelgeving. Als een medewerker niet naar de plaats van tewerkstelling reist en bijvoorbeeld alle dagen thuiswerkt, mag er geen tegemoetkoming worden toegekend.

Wanneer een nieuwe aanvraag indienen?

Als er een wijziging optreedt in het traject van het woon-werkverkeer van de medewerker wordt de huidige tegemoetkoming beëindigd en moet een nieuwe tegemoetkoming worden aangevraagd.

Beoordelingscriteria

Alle nieuwe aanvragen voor een tegemoetkoming woon-werkverkeer worden ter beoordeling in de werklijst van de transactieafhandelaar gezet. Afhankelijk van het type tegemoetkoming moet de aanvraag aan onderstaande voorwaarden voldoen:

Dagelijks reizen

  • De medewerker reist minimaal één dag per week daadwerkelijk van het huisadres naar de aangegeven plaats van tewerkstelling.

Niet-dagelijks reizen (1x per week of 1x per 2 weken)

  • De medewerker reist minimaal één dag per week of één dag per twee weken, daadwerkelijk van het huisadres naar de aangegeven plaats van tewerkstelling.
  • De medewerker maakt daadwerkelijk gebruik van de huisvesting van rijkswege.

Medewerkers die met een lagere frequentie reizen dan aangegeven in de voorwaarden, kunnen voor deze reizen een vergoeding op basis van een dienstreis declareren.

Bij het indienen van de aanvraag moet de medewerker verklaren dat zijn of haar reisgedrag overeenkomt met bovenstaande voorwaarden. Met het goedkeuren van de aanvraag verklaart de transactie-afhandelaar dat de aanvraag overeenkomt met de afspraken die met de medewerker zijn gemaakt over de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd en dat de medewerker daadwerkelijk van het huisadres naar de afgesproken plaats van tewerkstelling reist, volgens bovengenoemde voorwaarden per type tegemoetkoming.

Tekst: P&O Defensie
Afbeelding:  Alp Ancel on Unsplash

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: