21 juni, 2024
DefensieHernieuwde overeenkomst tussen Marine en Kustwacht

Hernieuwde overeenkomst tussen Marine en Kustwacht
H

Schouder aan schouder zetten de Koninklijke Marine en de Nederlandse Kustwacht zich dagelijks in om een bijdrage te leveren aan de veiligheid in het Nederlandse deel van de Noordzee. Om ook in de toekomst een effectieve en efficiënte  samenwerking te garanderen, ondertekenen de Commandant Zeestrijdkrachten en de Directeur Kustwacht  20 september in Den Helder een nieuwe overeenkomst, waarin de ondersteuning en verantwoordelijkheden van beide organisaties vermeld staan.

 

De Nederlandse Kustwacht is beheersmatig ondergebracht bij de Koninklijke Marine. Dit betekent dat de marine, namens het Ministerie van Defensie, verantwoordelijk is voor de kustwachtorganisatie en de dagelijkse uitvoering van kustwachttaken. De overeenkomst formaliseert de taakverdeling en verantwoordelijkheden tussen Defensie enerzijds en Kustwacht anderzijds.

 

Kustwachtcentrum Den Helder

De nieuwe overeenkomst betreft niet alleen afspraken over de ondersteunende diensten door de Koninklijke Marine maar ook de ondersteunende diensten die geleverd moeten worden door de Koninklijke Luchtmacht en andere organisaties.

 

De Nederlandse Kustwacht voert dienstverlenings- en handhavingstaken uit in het Nederlands deel van de Noordzee namens zeven ministeries te weten:

 • Infrastructuur en Milieu
 • Defensie
 • Veiligheid en Justitie
 • Financiën
 • Economische zaken
 • Landbouw en Innovatie
 • Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 

Dienstverlenende taken omvatten onder andere:

 • rampen en incidentenbestrijding
 • maritieme hulpverlening
 • search and rescue
 • douanetoezicht
 • grensbewaking
 • toezicht en naleving wetgeving op het milieu
 • toezicht en naleving wetgeving op de visserij
 • toezicht en naleving wetgeving mijnbouw (olie en gaswinning)
 • toezicht en naleving wetgeving scheepvaartverkeer

 

De Nederlandse Kustwacht opereert vanuit het Kustwachtcentrum in Den Helder de dagelijkse leiding is in handen van de Directeur Kustwacht.

 

Vanwege de nauwe samenwerking met de andere departementen zijn vertegenwoordigers van de diverse ministeries aanwezig bij de ondertekening. Namens het Ministerie van Defensie is aanwezig de Plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten.

 

Bron : Kustwacht

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: