23 april, 2024
DefensieHerbeleggingsplan Vastgoed Defensie fase 2b

Herbeleggingsplan Vastgoed Defensie fase 2b
H

Een geweldige titel met een trieste inhoud. Hans Hillen informeerde de Kamer in zijn plan 2a dat er de nodige terreinen zouden worden afgestoten en kazernes dienden te worden gesloten. Er waren echter enkele gebieden waarover een beslissing moest worden genomen. De bewuste kogel is nu door de kerk, en de contouren van de afbraak van Defensie maand na maand worden pijnlijk zichtbaar.

Gisteren gelukkig voor de presentatie van de brief, werd het personeel van het Marine Etablissement te Amsterdam (MEA) door de commandant tijdens een “alle hens” ingelicht. Daar vertelde hij de aanwezigen dat MEA waarschijnlijk in 2018 zijn functie als kazerne grotendeels verliest. Alleen het personeel van district West van de Koninklijke marechaussee en de Nationale Reserve (Natres) zullen op het terrein blijven.

mfm40

Het terrein werd in 1655 op verzoek van de toenmalige Admiraliteit aan de Marine geschonken, Het MEA was daarmee het hart van de maritieme handel in de Gouden Eeuw. Met een directe link naar de hedendaagse welvaart. Een welvaart, en u ziet het elke dag om u heen, die wordt afgebroken door onwetendheid van politieke beleidsmakers die (door te graaien in het defensiebudget) zelf proberen niets tekort komen.
Ook zijn andere plannen iets duidelijker geworden. Bijvoorbeeld vliegveld Eindhoven (het militaire deel) blijft in ieder geval tot 2020 militair. Maar zo staat er te lezen het uitgangspunt blijft dat het een civiele luchthaven wordt.

Door de herinrichting Defensie Munitieketen worden 25 kleinere bunkerlocaties vaak op kazerneterreinen gesloten.
Door het Defensie Bedrijf Grondgebonden Systemen(DBGS) te concentreren op een nieuw te bouwen Logistiek Complex Kamp Soesterberg (LCKS) wordt het complex in Steenwijk gesloten en opslag in Lettele gehalveerd. Door reorganisaties bij DBGS worden 6 herstelcompagnieën omgevormd tot Materieellogistiek Commando en 3 nieuwe “Brigade” Herstelcompagnieën.

Doordat het Kennis en Trainingscentrum Logistiek Geneeskundige Dienst (KTC) opgaat in het Instituut Defensie Geneeskundige Opleidingen (IDGO) en besloten is IDGO te verhuizen naar Ermelo worden nieuwbouw plannen verplaatst van Korporaal van Oudheusdenkazerne naar Ermelo. In Den Helder gaat de verschraling door, begin dit jaar sloot Lkol Maaskamp definitief haar poorten. Deze zal worden gevolgd door Marinekazerne Buitenveld.

De commandant van het MEA eindigde zijn toespraak met: Het komt zoals het komt.

Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: