23 april, 2024
DefensieGrIT vernieuwing IT infrastructuur Defensie

GrIT vernieuwing IT infrastructuur Defensie
G

Defensie gaat bij het programma Grensverleggende IT (GrIT) meer rekening houden met de eerste hoofdtaak van de krijgsmacht. De nadruk komt te liggen op het snel ontwikkelen van functionaliteiten die van pas komen in eventuele conflictsituaties. Dat schrijft staatssecretaris Christophe van der Maat 5 maart 2024 in een brief aan de Tweede Kamer.

Informatiegestuurd werken

Het doel van GrIT is een vernieuwing van de Defensie IT-infrastructuur. Denk aan data-centers, netwerken, werkplekken en voorzieningen voor beheer en beveiliging. Het programma moet Defensie beter in staat stellen om informatiegestuurd te werken.

Onvoldoende voortgang
Het project boekte in de eerste helft van 2023 onvoldoende voortgang. Ook was er te weinig sturing op resultaat. Dit kwam aan het licht door een kritische toets van het Adviescollege ICT (AcICT). De nieuwe aanpak moet deze problemen verhelpen. 

Nog geen tastbare resultaten 

Het AcICT heeft op verzoek van de staatssecretaris een naschrift opgesteld waarin zij aan de hand van de nieuwe aanpak reflecteert op de eerder gegeven aanbevelingen. Het AcICT beoordeelt de voorziene maatregelen in algemene zin als positief, maar merkt op dat het nog tot tastbare resultaten moet leiden. Defensie blijft AcICT betrekken bij het programma.

Toepassingen in conflictsituaties

De staatssecretaris wil verdere vertraging voorkomen door de uitvoering van GrIT eenvoudiger te maken. Dit betekent dat het programma aan minder functionaliteiten tegelijk werkt. Ook moet de focus liggen op functionaliteiten die de Krijgsmacht gebruikt in een eventuele conflictsituatie.

Mobiele server
Denk aan de mogelijkheid tot het delen van real-time informatie op het slagveld. Een ander voorbeeld is het snel kunnen opzetten van een draagbare mobiele server. 

Samenwerken met zakelijke partner

De zakelijke partner bij GrIT wordt gestimuleerd om zich vooral te focussen op een snelle ontwikkeling van IT-systemen. Het consortium mag bijvoorbeeld geen nieuwe projecten starten tot de lopende projecten zijn afgerond.  

Mogelijk resultaat
Om dit te faciliteren wordt er ‘releasematig’ gewerkt. Dat betekent dat een functionaliteit wordt opgeleverd en geïmplementeerd zodra deze beschikbaar is.
Het toezicht op het programma is versimpeld. De zakelijke partner kan daardoor sneller en directer aangestuurd worden aangestuurd om zo snel mogelijk resultaat te boeken.
Op 7 maart krijgt de Tweede Kamer een technische briefing over het project.

Verbetering voor medewerkers

Het is de bedoeling dat medewerkers van Defensie op korte termijn al verbeteringen merken in de IT. Een belangrijke doelstelling van GrIT is om in de eerste helft van 2024 een snellere werkomgeving in MULAN en een betere gebruikerservaring te realiseren.   

Tekst: Mindef / Redactie ODB
Afbeelding: Mindef / Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: