13 juli, 2024
DefensieGezocht 20.000 extra reservisten!

Gezocht 20.000 extra reservisten!
G

Om de enorme gaten die door decennia lange bezuinigingen in het leger zijn vallen, weer te vullen zijn over zeven jaar bijna twintigduizend extra reservisten nodig. Dat concludeert het dagblad de Volkskrant 20 november uit een rondgang langs betrokkenen op het ministerie van Defensie en het dit najaar opgerichte Reservistenbureau Defensie.

Nederland telt nu zesduizend reservisten. Het gaat dan om oud-militairen die een gewone baan hebben in de burgersamenleving. Zij worden nu al ingezet om tijdelijk openstaande functies in te vullen of te helpen bij uitzendingen en opendagen. In 2020 heeft Defensie werk voor tienduizend reservisten, schat reservekolonel Dick Scherjon in de krant. Hij is in het dagelijks leven bestuursadviseur bij de Rabobank, en daarnaast hoofd van het Reservistenbureau. Omdat lang niet iedereen altijd beschikbaar is, heeft het leger volgens Scherjon een reservistenbestand van 25 duizend mannen en vrouwen nodig, zo’n 19 duizend meer dan nu.

Sinds de jaren negentig is het personeelsbestand van het leger gehalveerd, terwijl Defensie extra taken erbij kreeg. Door dit beleid groeit de behoefte aan tijdelijk personeel (specialisten). Niet alle specialisaties zijn altijd nodig en daarom worden reservisten als een goede oplossing gezien. In het buitenland wordt ook in navolging van de Verenigde Staten overgeschakeld op reservisten. Bij de Britse buitenlandse missies gaat de eerste aflossing van beroepskrachten voor vijftien procent uit reservisten bestaan. Dat moet oplopen tot veertig procent bij de vierde aflossing.

Voor Nederlandse missies moet iets soortgelijks gaan ontstaan. Als een reservist door Defensie wordt ingezet, krijgt zijn reguliere werkgever een vergoeding van slechts 50 euro per dag. In het Verenigd Koninkrijk krijgen werkgevers echter 130 euro per dag. Er zijn geen plannen en geld voorhanden om dit bedrag ook voor Nederlandse bedrijven aan te passen. Een woordvoerder van minister van Defensie wijst erop dat werkgevers er ook meerwaarde voor terugkrijgen, bijvoorbeeld doordat hun personeel bij Defensie breder worden opgeleid.

Bron: De Volkskrant/Mindef

 

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: