31 mei, 2024
DefensieGea van Craaikamp consultant bij ABDTOPConsult

Gea van Craaikamp consultant bij ABDTOPConsult
G

Secretaris-generaal Gea van Craaikamp (VVD) wordt consultant bij ABDTOPConsult bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Bruins Slot (CDA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 juli 2023. ABDTOPConsult is een kleine adviesgroep van ervaren topambtenaren, die binnen de Rijksoverheid snel inzetbaar is bij complexe of urgente vraagstukken, van onderzoek en advies tot interim-functievervulling.

“Het waren vier mooie en intensieve jaren bij Defensie, die vooral in het teken stonden van het herstel van de Defensieorganisatie. Voordat ik met pensioen ga, wil ik echter nog een keer iets nieuws doen”, aldus Gea van Craaikamp. “Ik kijk er dan ook naar uit om vanuit ABDTOPConsult een bijdrage te mogen leveren bij het aanpakken van complexe maatschappelijke vraagstukken. Defensie verlaat ik met een gerust hart, wetende dat de organisatie een mooie toekomst tegemoet gaat.”

Mr. G.E.A. (Gea) van Craaikamp is sinds juni 2019 secretaris-generaal bij het ministerie van Defensie. Daarvoor was zij plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Eerder vervulde ze bij de provincie Noord-Holland de functie van provinciesecretaris en was zij onder andere directeur Projecten bij de toenmalige Rijksgebouwendienst en directeur Koninkrijksrelaties bij het ministerie van BZK.

Gea van Craaikamp studeerde Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Leiden.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door directoraat-generaal ABD. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.

Tekst: MinDef / Ministerraad / Redactie ODB
Foto: MinDef / Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: