21 april, 2024
DefensieGaat de beerput bij ICT Defensie open?

Gaat de beerput bij ICT Defensie open?
G

Bij het ministerie van Defensie zijn mogelijk ”grote problemen” bij de ICT afdeling. Daarom gaat Defensie zo’n 50.000 euro reserveren voor een diepgaand onderzoek bij de ICT. Dat zei minister Jeanine Hennis-Plasschaert 15 mei jl. in de Tweede Kamer. Zij heeft  een onafhankelijk extern bureau opdracht gegeven onderzoek te doen naar de ”signalen” die ze heeft opgevangen en die bij haar de ”alarmbellen” hebben doen afgaan.

Nog voor de zomer zal de minister de Kamer informeren over de oorzaak van het falen van diverse ICT projecten zoals Strategic Process and Enabled Reengineering (SPEER). Het onderzoeksbureau bekijkt de staat van de ICT en de aansturing (management). ”Ik wil nu eens en voor altijd weten hoe we er op IV (informatievoorziening) en ICT-terrein voorstaan.”

Angelien Eijsink (PvdA) sprak van een ”bom” en is ”verbijsterd”. Zij vroeg zich af waarom dit nooit bij eerdere Kamerdebatten naar boven is gekomen. ”Er is bij Defensie een stammenstrijd gaande”, zei ze.
Raymond Knops (CDA) zei de openheid van minister Hennis te waarderen. ”Laat alle ellende nu maar komen.”

Volgens Eijsink  was er afgelopen dagen nog een grote ICT-storing bij Defensie. Hennis krijgt natuurlijk tijdens briefings meldingen van storingen ”maar niet zo nadrukkelijk als de afgelopen tijd”. De minister wil niet afwachten maar wil de problemen op korte termijn verhelpen.  ”De continuïteit bij defensie moet gegarandeerd zijn.”

Hennis zei signalen te hebben dat de communicatie tussen afdelingen niet goed loopt. Voor het onderzoek wordt een grote hoeveelheid medewerkers gehoord, niet alleen de top. In het debat zei ze dat de staat van de infrastructuur te wensen over laat en dat de basis ICT niet op orde is. Ze wees onder meer op het krimpende budget van haar departement.

Defensie heeft een ongelukkige geschiedenis met automatisering. Zo sleept al jaren het ICT-project Speer dat de bedrijfsvoering bij alle krijgsmachtonderdelen moet verbeteren. Het hele project heeft volgens een rapport van de Algemene Rekenkamer uit januari toen al 650 miljoen euro gekost, minimaat vier maal zoveel als begroot. Het eind is nog niet in zicht, want Speer moest in 2009 al operationeel zijn.

Nu veertien jaar later is dit nog steeds niet het geval, in het meest optimistische verhaal moet Defensie 900 miljoen euro voor het project dokken.De Algemene Rekenkamer heeft Speer de afgelopen jaren zeer kritisch gevolgd. In december 2012 stelde de rekenkamer nog dat de reorganisatie bij de krijgsmacht en de verschillende verbeterplannen voor beheerzaken in toenemende mate op gespannen voet staan met een succesvolle invoering van het ERP-project Speer.

De overheid kampt al jaren met slecht werkende ICT projecten. Eind april 2014 startte daarom de Commissie Elias met een parlementair onderzoek naar deze falende projecten. Uit de eerste verhoren komt al naar voren dat de ministeries met geld hebben gesmeten misschien wel door onwetendheid bij de beleidsmakers, waardoor “handige” managers misbruik konden maken van de vaak spontaan ontstane situatie.

Vertrouwen is goed, controle is beter.

 bron: Mindef
De telegraaf
NU.nl
Kristan van Tuil

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: