25 februari, 2024
DefensieFraude Eindhoven Doorsturen Naar KMAR

Fraude Eindhoven Doorsturen Naar KMAR
F

Een onafhankelijk onderzoek naar de mogelijke fraude bij Vliegbasis Eindhoven door de Koninklijke Marechaussee is de enige oplossing, dat is de opvatting van de ODB. Ook vanuit de politiek hamert SP-Kamerlid Jasper van Dijk op deze mogelijkheid in Kamervragen aan de minister van Defensie. Langer wachten geeft alleen maar grotere problemen zoals imago schade.

Na het aanvaarden van het commando door kolonel Boekholt-O’Sullivan is een aantal meldingen van financiële misstanden binnengekomen bij de Koninklijke Luchtmacht. Het Ministerie van Defensie in Den Haag bevestigt deze meldingen en ‘beschuldigingen richting medewerkers’. Een medewerker die deze misstanden meldde, zit zelf wel geschorst thuis.

De Luchtmacht vindt de meldingen ‘ernstig genoeg om eerst zelf te onderzoeken’. Zij willen eerst een intern onderzoek. De ODB vindt deze werkwijze zeer schadelijk, belangenverstrengeling ligt immers op de loer, zo’n onderzoek (blijkt uit vele soortgelijke zaken) is altijd subjectief en levert zeker naar de toekomst gerekend alleen maar grotere schade op.

Volgens De Telegraaf gaat het om tien incidenten. In twee gevallen is sprake van ernstig alcoholmisbruik, en in de overige acht gevallen om fraude.

Vliegbasis Eindhoven was tweemaal eerder in opspraak. Zo werd er binnen een squadron de vliegveiligheid niet in acht genomen. De klokkenluider kwam in de problemen maar werd eind vorig jaar gerehabiliteerd. Weer wat later bleek dat transportvliegtuigen hadden gevlogen met magnesiumfakkels die volgens de luchtvaartwet net als munitie apart of aan de buitenkant van een toestel moeten worden vervoerd.

Naar al deze zaken werd in eerste instantie intern onderzoek gedaan. Het Kamerlid Van Dijk vraagt zich dan ook af of de minister toen wel genoeg maatregelen heeft genomen en of er toen personeel is geschorst. Het Kamerlid is terecht bang dat alle zaken in de bewuste doofpot terechtkomen. Als dat niet het geval blijkt, wil het Kamerlid dat de minister alle betrokkenen alsnog schorst totdat de onderste steen boven is.

In de kamer heeft de minister meerdere malen gezegd dat er schoon schip is gemaakt. Maar door de nieuwe wantoestanden blijkt het tegenovergestelde. Van Dijk: “De misstanden gaan echter gewoon door”. “Dat maakt de positie van de minister interessant.”

Defensie meldt 14 juli dat eerst het intern onderzoek wordt afgewacht. Als sprake is van strafbare feiten wordt alles overgedragen aan de Koninklijke Marechaussee.

bron: MINDEF, De Telegraaf, omroep Brabant

Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: