25 mei, 2024
DefensieFAQ – Donkere Wolken Boven Pensioensysteem

FAQ – Donkere Wolken Boven Pensioensysteem
F

Op z’n Facebook pagina ‘PowerbyNumbers’ reageerde Paul Eijkelenkamp op reacties op zijn artikel ‘Update pensioenpremie opslagen en de achterbanraadpleging nieuwe pensioenstelsel‘. Aangezien hier nuttige aanvullende informatie wordt gegeven wil de redactie u deze uiteraard niet onthouden.  

 1. Is het alleen voor actief dienenden?
  Antwoord: nee, ook voor UGM en/of gepensioneerden. Het gaat erom dat je in enig jaar in de periode van 2004 t/m 2018 pensioenpremie hebt betaald via je loonstrook aan het ABP.
 2. Zijn er andere afgevaardigden die mijn mening delen of sta ik er alleen in?
  Antwoord: ik ben geen afgevaardigde in het Verantwoordingsorgaan van het ABP. Te weinig stemmen gekregen bij de afgelopen verkiezingen voor dit orgaan; “kan gebeuren”.
  Mijn onderzoek is onder de loep genomen door een docent van het SPO (opleidingsinstituut in Nederland voor de pensioensector). Die kon er geen gat in schieten. Ook enkele pensioenrekenaars van een tweetal bonden hebben het werk beoordeeld en in orde bevonden. Het is niet weerlegbaar want via simpel rekenwerk is vast te stellen dat de premie gemiddeld goedkoper is in het eindloonstelsel dan in het middenloonstelsel. Zie voor meer informatie de reeks van 5 artikelen op deze site ‘De (On)eerlijkheid Van Het Militaire Pensioensysteem‘ in de periode 26 februari – 2 maart dit jaar.
 3. Hoe staan de bonden erin?
  Antwoord: Daar wordt het wat lastiger. Bonden doen aan collectieve en aan individuele belangenbehartiging. Binnen het werk voor de collectieve belangenbehartiging hebben ze in het verleden (2003) allemaal meegetekend voor deze overeenkomst (de koppelafspraak). Het is dan uiterst lastig om zoveel jaar later toe te (moeten) geven dat men voor het operationaliseren van de afspraak en het controleren van de effecten het enigszins heeft laten afweten. Althans daar lijkt het nu op. Mijn vakbondsvoorzitter scheidt netjes het collectieve behartigen van belangen van mijn individuele belang. Ik heb hun steun voor deze battle.
  Daarnaast hebben zowel de werkgever als de bonden (werknemers) in het verleden gezamenlijk zoveel lapwerk/herstelwerk/snijwerk verricht aan ons eindloonstelsel (wat eigenlijk een doodsimpel stelsel is), dat het voor het ABP automatiseringstechnisch niet meer is uit te voeren. Voor vrijwel elke militair voor wie het pensioen moet worden uitgerekend moet een medewerker van het ABP ‘dagen handmatig rekenen’. Het ABP stelt daarmee te gaan stoppen. Het ABP is geen onderaannemer van defensie. Als zij aangeven een bepaalde pensioenovereenkomst niet meer te willen/kunnen uitvoeren, dan hebben zij dat recht. Bonden en defensie hebben dus alle belang bij een nieuw stelsel. Het maakt het dus wat lastig voor bonden nu een keiharde vuist te maken voor een probleem wat ze mede zelf hebben veroorzaakt. Daarnaast helpt het ook niet dat ‘pensioen’ een dermate complex onderwerp is (geworden) dat defensie zich moet laten adviseren door een accountant (Pricewaterhouse Cooper) en ook bonden daarvoor een specialist moeten laten inschakelen. En dan maar hopen dat ze niet dezelfde accountant gebruiken!
 4. Hoe staat de werkgever erin?
  Antwoord: De HDP heeft geen antwoord gegeven sinds ik heb probleem het aangekaart (feb 2017). Ook niet na de HDP persoonlijk de zaak te hebben voorgelegd (nov 2017). De SG heeft mijn brief van begin mei in het geheel niet beantwoord. De STAS heeft mijn brief van ca 9 juni tot nu toe ook nog niet beantwoord. Maar dat zou natuurlijk nog kunnen.
  Daarnaast heb ik alle OPCO’n geïnformeerd en hun geadviseerd in gezamenlijkheid als boegbeelden van alle militairen de HDP eens om uitleg te vragen. Dus in beginsel kan niemand meer zeggen dat ze het niet wisten.

Bron: Drs. P.A. Eijkelenkamp, luitenant-kolonel der Artillerie/Facebook PowerbyNumbers
Foto: redactie

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: