21 april, 2024
DefensieEinde laagvliegroute 10A

Einde laagvliegroute 10A
E

De laagvliegroute voor jachtvliegtuigen Linkroute-10A wordt definitief opgeheven. De route loopt in zuidelijke richting achtereenvolgens door de provincies Friesland, Drenthe, Overijsel en Gelderland. Hoewel Linkroute 10A sinds 2002 niet meer werd gebruikt, zorgde de aanwezigheid ervan toch voor planologische beperkingen.

Het aanhouden van de route in opgeschorte toestand had als nadeel dat er geen hoogbouw kon plaatsvinden, zoals windmolens. Ook als de route nooit meer gebruikt zou worden. Wel zou de luchtmacht er dan, indien noodzakelijk, weer gebruik van kunnen maken.

Duidelijkheid

“Defensie heeft rekening gehouden met de belangen van de verschillende regionale overheden en omwonenden. Alles overwegend heb ik besloten om deze route op te heffen. Dit besluit schept duidelijkheid voor de toekomst”, aldus staatssecretaris Barbara Visser.

Het gebruik van Linkroute-10A werd in 2002 al opgeschort vanwege geluidshinder en een potentieel gevaarlijke situatie. Dit laatste vanwege de ligging ten opzichte van luchtvaartterrein Drachten. Deze situatie is sindsdien niet veranderd.

Oefengebieden blijven nodig

Linkroute-10A was onderdeel van de beperkte oefenmogelijkheden binnen Nederland. Met het definitief opheffen levert Defensie dus een deel van haar schaarse oefencapaciteit in. Bij de afweging is rekening gehouden met de blijvende oefenbehoefte van de Koninklijke Luchtmacht. “Alleen een goed geoefende krijgsmacht is inzetbaar en daarom zijn en blijven oefengebieden nodig”, zegt Visser.

Ze vervolgt: “Om een inzetbare krijgsmacht te garanderen, kan het nodig zijn om in de toekomst nieuwe oefengebieden aan te wijzen. Dit gaat altijd in overleg met betrokken overheden en omwonenden. Defensie is zich er terdege van bewust dat er omwonenden zijn die overlast ervaren van onze oefeningen. We stellen dan ook altijd alles in het werk om dit tot een minimum te beperken.”

Tekst: Defensie
Afbeelding: Defensie / Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: