16 april, 2024
DefensieEenheden Krijgsmacht Opgeheven Om Personeelstekort

Eenheden Krijgsmacht Opgeheven Om Personeelstekort
E

Het heeft uitstekend gewerkt: 25 jaar bezuinigingen (kaasschaaf procedures), afbraak van arbeidsvoorwaarden en sociale zekerheden, met instemming van vakbonden, heeft ervoor gezorgd dat het personeelstekort bij Defensie 13 procent is volgens de werkgever maar in werkelijkheid nog veel groter is. Het korps mariniers (11e Raiding Squadron) en de landmacht, moet zelfs compagnieën tijdelijk samenvoegen of opheffen omdat er niet genoeg personeel is.

Daardoor kunnen de resterende eenheden voorlopig volledig blijven varen rijden en oefenen, maar de ingezette noodmaatregelen laten ongetwijfeld diepe sporen na bij de gereedheid en inzet van de krijgsmacht. Het ministerie van Defensie erkent de enorme problemen.”Enkele compagnieën van de landmacht zijn tijdelijk samengegaan”, bevestigt Defensie na berichtgeving van dagblad De Telegraaf. Van het korps mariniers is een Raiding Squadron “tijdelijk” opgeheven.

Officieel heet het dat Defensie een personeelstekort van 13 procent heeft, maar wij als ODB zien dat de problemen nog groter zijn dan het gemelde percentage . De krijgsmacht slaagt er tegenwoordig beter in nieuwe mensen voor een korte periode aan te trekken dan om te zittende ouwe garde te behouden. Te veel personeel vertrekt bij het ministerie.

Een rondvraag door de ODB onder vertrekkende leden levert een onthutsend beeld op van vriendjespolitiek, gebroken beloftes, pestgedrag op de werkvloer, en veel valse aanklachten waarbij de ingevoerde gedragscode als chantagemiddel opvallend vaak voorkomt.

Andere werkgevers zitten te springen om personeel en bieden vaak betere doorgroeimogelijkheden. In de komende tien jaar zijn in de zorg, Nationale politie, douane alleen al 120.000 vacatures te vullen. Wil defensie personeel werven om aan haar doelstellingen te voldoen zal zij een veel betere werkgever moeten worden dan in de afgelopen kwarteeuw.

Defensie spreekt slechts van ‘een moeilijke situatie’. Het geplaagde ministerie zet in op het behouden van personeel. “We werken aan betere doorstroom (lees carrière) en men kijkt of ze vaker bindingspremies kunnen verstrekken”. Een worst voorhouden in de vorm van bindingspremies is een lapmiddel dat de ODB afwijst. De ODB is voorstander van solide arbeidsvoorwaarden en rechtspositie die concurreert  met die van de civiele maatschappij. Ook willen we minder uitvallers tijdens de opleiding en minder fysieke eisen stellen aan personeel dat dat niet nodig heeft.”

Stop de afbraak begin met opbouw

Bron Nu.nl/redactie/de Telegraaf

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: