19 mei, 2024
DefensieEen Herwaardering Is Nodig!

Een Herwaardering Is Nodig!
E

Oud-PvdA-minister van Ontwikkelingssamenwerking Jan Pronk, voormalig vredesactivist Mient Jan Faber, PvdA-politicus Felix Rottenberg, schrijver Leon de Winter, oud-VVD minister van Defensie Frits Bolkestein en voormalig VVD-politicus Hans Wiegel. Zomaar een greep uit de prominenten die een manifest ondertekenden voor meer geld voor Defensie. Het gaat om 1,5 miljard euro.

Volgens de prominenten moet de Nederlandse krijgsmacht dit er stapsgewijs – structureel – bij krijgen. Ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie, Bert Koenders en Jeanine Hennis-Plasschaert namen het document ‘Het Nederlandse veiligheids- en defensiebeleid: een herwaardering is nodig’ vanmiddag in Nieuwspoort in ontvangst. Hierin pleiten de ondertekenaars, een brede coalitie van vertegenwoordigers van alle politieke kleuren, voor een sterker Nederlands veiligheids- en defensiebeleid.

Het opvallendste punt in het manifest is dat de bezuinigingen op Defensie van de afgelopen 25 jaar zijn doorgeschoten. De operationele inzetbaarheid van de Nederlandse krijgsmacht is tot een onaanvaardbaar laag niveau gedaald. “Ons land schiet tekort, gemeten naar zijn internationale ambities en verplichtingen. Een geleidelijke verhoging van het budget voor veiligheid en Defensie moet hier een eind aan maken,” legt Harry van den Bergh, woordvoerder van de initiatiefgroep uit. “Alleen zo ontstaat het perspectief dat de krijgsmacht in de wankele wereldorde van vandaag en morgen is berekend op haar grondwettelijke taak.

Om dit te bereiken moet volgens de groep het Defensiebudget met ten minste 1,54 miljard euro omhoog. Voor de middellange termijn zou het gemiddelde Defensiebudget van de Europese NAVO-landen zelfs 1,6% van het bruto nationaal product moeten bedragen. Voor Nederland zou dit zo’n 14 miljard euro bedragen. Dit alles om de inzetbaarheid, het expeditionaire karakter, het uithoudingsvermogen en de slagkracht van de Nederlandse krijgsmacht te vergroten.

Jeanine Hennis sprak haar waardering uit voor het manifest en beaamde dat de “tijd van bezuinigingen voorbij is. Bovendien”, aldus de minister, “lijken de beperkingen aan de inzetbaarheid en de gereedheid van Defensie die de afgelopen jaren werden geaccepteerd niet langer nationaal en internationaal aanvaardbaar. Dit in het licht van de nieuwe veiligheidscontext en de aanzienlijk hogere eisen die de NAVO aan haar leden dus ook aan Nederland stelt. En daar hangt een fors prijskaartje aan.

Collega-minister Bert Koenders beaamde dit, maar hield net als Jeanine Hennis een politieke slag om de arm: “Het kabinet (PvdA en VVD) werkt op dit moment aan de uitwerking van de motie Van der Staaij (verhoging Defensiebudget met 1 miljard). Wij kunnen niet vooruitlopen op de inhoudelijke invulling hiervan, maar nemen uw adviezen ter harte.

Mening ODB
De wijsheid komt met de jaren, zou je kunnen zeggen. Vanaf 2005 roept de ODB in verschillende media dat het tijd wordt voor opbouw en dat de afbraak van onze Defensie moet stoppen. 10 jaar roepen begint haar vruchten af te werpen. Al denken de dames en heren van de politiek alleen nog te vaak in hardware en wordt de mens in de krijgsmacht nog steeds te vaak vergeten. Maar de ommekeer wordt langzaam zichtbaar. Met dank aan motie Van der Staaij.

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: