13 april, 2024
DefensieDraaginsigne Nobelprijs VN-militairen

Draaginsigne Nobelprijs VN-militairen
D

Er is een nieuw onderscheidingsteken: het Draaginsigne Nobelprijs VN-militairen. Het is vanaf vandaag verkrijgbaar. De eerste exemplaren zijn afgelopen woensdag 10 juni geslagen bij de firma Van Veluw in Zeist, onder toeziend oog van een afvaardiging van de Nederlandse Unifil Vereniging.

Het draaginsigne is cirkelvormig en gemaakt van mat bronskleurig metaal. Op de voorzijde is in reliëf de beeltenis van de United Nations Service Medal aangebracht met de letters VN. Hierbinnen staat de beeltenis van Alfred Nobel met links de tekst ‘ALFR. NOBEL’ en rechts de tekst ‘NAT. MDCCCXXXIII OB. MDCCCXCVI’. Het draaginsigne mag op het militaire uniform worden gedragen.

Het draaginsigne Nobelprijs VN militairen is bij Ministerieel Besluit van 16 februari 2015 ingesteld. Het is toe te kennen aan (oud-) militairen die tussen 1956 en 1988 minstens 30 dagen aaneengesloten door Defensie in het buitenland zijn ingezet voor vredesafdwingende of vredeshandhavende taken van de Verenigde Naties. Voorwaarde is dat zij zich in alle opzichten goed van hun taak hebben gekweten. Het draaginsigne Nobelprijs VN-militairen wordt eenmalig (postuum) toegekend. Het verzoek om toekenning van het draaginsigne moet schriftelijk gebeuren.

In 1988 werd de Nobelprijs voor de Vrede uitgereikt aan 13 VN-vredesmachten voor de periode 1948-1988. Hierop gebaseerd en als erkenning voor de in deze periode uitgezonden Nederlandse (oud-) militairen, besloot minister Jeanine Hennis-Plasschaert het nieuwe draaginsigne in te stellen. Het grootste deel (ruim 95%) van de rechthebbenden op het draaginsigne maakte deel uit van UNIFIL (meer dan 9.000 militairen). Deze werd in de periode 1979-1985 naar Libanon uitgezonden. Bij deze vredesoperatie kwamen 9 Nederlandse militairen om het leven.

Nederland nam deel aan zeven vredesmachten: United Nations Observer Group In Libanon, United Nations Interim Force In Libanon, United Nations Emergency Force 1, United Nations Operations in the Congo, United Nations Yemen Observation Mission, United Nations India Pakistan Observation Mission en United Nations Truce Supervision Organisation. Het Draaginsigne Nobelprijs VN-militairen wordt later dit jaar uitgereikt.

Het draaginsigne is via het formulier op veteraneninstituut.nl aan te vragen bij het Veteranen Instituut in Doorn. Op dit formulier kan de aanvrager aangeven of die het draaginsigne per post wil of deze liever krijgt uitgereikt.

Bron: Nieuwsdienst MCD

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: