24 juli, 2024
DefensieDoctrine CBRN-dreiging Ook Voor Civiele Hulpverleners

Doctrine CBRN-dreiging Ook Voor Civiele Hulpverleners
D

Defensie  heeft 25 augustus jl. een nieuwe doctrine gepubliceerd over een “joint” chemische, biologische, radiologische nucleaire (CBRN) verdediging. Plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten Wim Nagtegaal nam op deze dag het eerste exemplaar in ontvangst.

De reden voor een nieuwe doctrine is het feit, dat een snel en adequaat optreden alleen mogelijk is als Defensie samen met civiele autoriteiten hiertegen optreden.

De rol van Defensie op het terrein van nationale operaties heeft zich in de afgelopen decennia sterk ontwikkeld. In aanvang werd alleen een beroep op de krijgsmacht gedaan als civiele capaciteiten tekort schoten (o.a. MKZ crisis) Vandaag de dag is defensie uitgegroeid tot een structurele veiligheidspartner bij ongevallen en rampen.

De publicatie CBRN-dreiging vormt het fundament voor een gezamenlijke verdediging in alleen nationaal maar ook in internationaal verband. De doctrine is een aanvulling op de Nederlandse Doctrine en maakt deel uit van een reeks waarin het gezamenlijk optreden bij verschillende dreigingen is uitgewerkt.

Naast militair gebruik van de doctrine is de unieke CBRN-verdedigingscapaciteit van de krijgsmacht ook beschikbaar voor civiele hulpverleners. De publicatie maakt civiele autoriteiten duidelijk hoe defensie optreedt bij deze dreigingen en hoe men gezamenlijk kan opereren. Op deze manier is het voor beide partijen duidelijk wat elkaars mogelijkheden en beperkingen zijn.

(Bron MINDEF)

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: