23 juni, 2024
DefensieDirecteur EDA Bezoekt Minister van Defensie

Directeur EDA Bezoekt Minister van Defensie
D

Directeur van het Europees Defensieagentschap (EDA) Jorge Domecq bracht donderdag 25 januari jl. een kennismakingsbezoek aan minister Bijleveld. Zij spraken onder meer over de rol van het EDA bij het recent door de EU opgerichte Permanent Structured Cooperation (PESCO).

Doel
Het EDA is een agentschap van de Europese Unie en valt onder de Raad van de Europese Unie. Het doel van het agentschap is de samenwerking tussen de lidstaten bij ontwikkeling van militaire capaciteiten via vernieuwende projecten en programma’s te verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn pooling and sharing op het gebied van counter-IED, maritieme surveillance en cyber defence.

Mobiliteit
Tijdens het gesprek is stil gestaan bij het Nederlandse initiatief om de militaire mobiliteit in Europa gezamenlijk te verbeteren. De EDA-werkgroep ‘Cross-border Military Transportation’, die door Nederland werd voorgezeten, had deze week haar laatste vergadering. Er is een analyse gemaakt van de knelpunten en uit te voeren acties op het gebied van militaire mobiliteit. Dit vormt de input voor het actieplan dat de Europese Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger van de EU in maart 2018 presenteren.

Belangrijke politieke impuls
Nederland is tegen deze achtergrond bezig het PESCO-project op het gebied van militaire mobiliteit verder vorm te geven. Dit door Nederland geleide PESCO-project zal een belangrijke politieke impuls geven aan het onderwerp militaire mobiliteit in Europa.

Multi Role Tanker Transport
Binnen de EDA organisatie loopt Nederland (bijna vanzelfsprekend) voorop. Een voorbeeld is het Multi-Role Tanker Transport (MRTT), een multinationaal project onder Nederlandse leiding voor het gezamenlijke kopen en onderhouden van tank/transportvliegtuigen. Nog een voorbeeld is het Joint Deployable Exploitation and Analysis Laboratory (JDEAL), een gepantserd laboratorium dat helpt bij het opsporen van de leggers van bermbommen.

Bron: Mindef
Foto: AVDD/EDA/redactie

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: