25 juli, 2024
DefensieDefensiebudget Voor 2016 Ontnuchterend

Defensiebudget Voor 2016 Ontnuchterend
D

De ODB constateert dat voor Defensie slechts 200 miljoen extra op de begroting is gereserveerd, terwijl alleen al voor personeel, opleidingen, training, voorraden en reserveonderdelen minimaal 750 miljoen nodig is. De gedeeltelijke reparatie betekent dat de onbalans bij Defensie niet wordt opgelost. Integendeel!

De huidige mondiale veiligheidssituatie vraagt om meer te investeren in veiligheid, hetgeen nu met deze begroting niet gebeurt. De Defensiebegroting 2016 voor de militair en burgerdefensiemedewerker dat hij/zij, tengevolge van onvermijdelijke nieuwe reorganisaties, als enige overheidsmedewerker nog steeds het risico loopt om zijn/haar baan te verliezen. Dit draagt niet bij aan het vertrouwen in Defensie als goed en betrouwbaar werkgever onder het personeel.

Het kabinet Rutte maakt de nuchtere en terechte keus om meer aandacht te schenken aan veiligheid en specifiek aan Defensie. Defensie gaat van sluitpost naar speerpuntbeleid. De hoogte van het bedrag is zeer teleurstellend. Wederom wordt de motie van Van der Staaij in de ijskast gezet.

Er is bij Defensie bijna 1 miljard Euro bezuinigd. Daar bovenop wordt al jaren geen prijscompensatie verstrekt waardoor de waarde van het budget jaar op jaar daalt. Helaas stijgen de prijzen en is Defensie afhankelijk van de prijsontwikkelingen in het buitenland. Dit kost alleen al 200 miljoen per jaar. Dit kan geen enkel bedrijf volhouden en zal wederom door het stellen van nieuwe prioriteiten moeten worden opgelost.

Verlengde uitzendingen in 2016 kunnen alleen betaald worden door geld uit 2017 of 2018 naar voren te halen, waardoor toekomstige begrotingen bij voorbaat al onder druk komen staan. De politieke ambities van dit kabinet zijn niet in overeenstemming met het ter beschikking gestelde budget. Dus wordt de rekening weer eens vooruit geschoven. Versnelde afschrijvingen vanwege slijtage aan materieel worden hierbij genegeerd.

Defensie kan de huidige uitgemergelde organisatie gewoonweg niet betalen. In 2016 zou de organisatie 100% vulling hebben. Het geld hiervoor ontbreekt echter, de ODB komt gaten bij Defensie tegen van 10 tot in sommige gevallen van 20% vacatures. Tel daarbij de wegbezuinigde functies (12.000 sinds 2011) en je begrijpt dat dit niet langer kan. Het geld voor opbouw ontbreekt echter.

Sinds 2012 is de vulling kunstmatig laag gehouden om gemiddeld 425 miljoen per jaar aan personeelskosten te besparen, om daarna dit geld elders binnen de krijgsmacht te besteden.
De tol wordt betaald door het zittende personeel extra te belasten. Eigenlijk kun je stellen dat het ontbrekende personeel (10-20%) de krijgsmacht overeind houdt.

Voor opleidingen en het trainen van eenheden is onvoldoende geld beschikbaar waardoor oefeningen, vaardagen en vlieguren op grote schaal worden geschrapt en schietopleidingen tot een minimum worden beperkt. Dit raakt de veiligheid van het defensiepersoneel. “Pang pang” roepen is helaas niet vrijblijvend.

Materieel is door tekorten aan reserveonderdelen niet inzetbaar. Hele systemen worden overgebouwd van het ene voertuig, schip en vliegtuig naar het andere om nog maar een deel inzetbaar te kunnen houden. Stop het kannibaliseren. Doordat de werkgever op zoek gaat naar financiële middelen wordt ook de nationale inzet sluipend uitgehold. Te weinig opleiding en capaciteit bij EOD en Reservisten.

Volgens de ODB moet er minimaal 500 miljoen bij. Door onwetendheid bij beleidsmakers wordt de aanschaf van materieel zoals de JSF, fregatten en onderzeeboten die dringend nodig zijn uitgesteld en in het ergste geval beëindigd. Het langer aanhouden van verouderd materieel vereist meer (duurder) en langer onderhoud. Het brengt de inzetbaarheid van onze krijgsmacht in gevaar.

Begrip en waardering voor de militaire en ambtelijke leiding was de afgelopen tijd enigszins aan het toenemen onder het defensiepersoneel. Deze begroting zal het broze draagvlak ernstig aantasten als gevolg van het uitblijven van erkenning en waardering voor de wereldwijde inzet van het defensiepersoneel.

Stop de afbraak begin met opbouw

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: