20 juni, 2024
DefensieDefensie verlengt Tijdelijke Toelage Loongebouw

Defensie verlengt Tijdelijke Toelage Loongebouw
D

Defensie heeft besloten om de Tijdelijke Toelage Loongebouw te verlengen tot eind 2021. Het ministerie voorkomt daarmee dat militairen er op 1 april financieel op achteruit zouden gaan, omdat de Tijdelijke Toelage Loongebouw anders op die datum eindigt. 

In het arbeidsvoorwaardenakkoord van 2018-2020 is afgesproken dat er een bij de tijd passend bezoldigingssysteem voor militairen moet komen. Als eerste stap naar dit nieuwe bezoldigingssysteem is de Tijdelijke Toelage Loongebouw (TTL) afgesproken met de vakcentrales. Deze TTL is sindsdien meerdere keren verlengd, omdat de gesprekken met de vakcentrales over het nieuwe bezoldigingsstelsel nog niet tot gewenst resultaat hebben geleid. 

De vakcentrales hebben in december 2020 het formele overleg met Defensie opgeschort. Het ministerie vindt dat de gevolgen daarvan niet voor rekening van het defensiepersoneel mogen komen en heeft daarom net als vorig jaar besloten de tijdelijke toelage te verlengen.  Defensie wil snel het overleg met de vakbonden hervatten, zodat onder meer afspraken gemaakt kunnen worden over het nieuwe bezoldigingssysteem en het Defensiepersoneel voor langere tijd duidelijkheid krijgt.

Tekst: Info Defensie

Foto: Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: