21 juni, 2024
DefensieDefensie:  Meer reservisten is de toekomst!

Defensie:  Meer reservisten is de toekomst!
D

Reservisten moeten nog meer integraal onderdeel worden van de krijgsmacht. Waar eenheden nu nog vooral uit beroepsmilitairen bestaan, gaan reservisten daar steeds meer deel van uitmaken. Dat schrijft de staatssecretaris 13 april 2023  aan de Tweede Kamer.

Weerbaarheid Nederland vergroten

De Stas wil het aantrekkelijker maken om reservist te worden. Defensie kampt namelijk nog altijd met een te groot personeelstekort. “Er moeten oplossingen voor het personeelstekort komen. Dit vanwege de verslechterde veiligheidssituatie en de beoogde groei van Defensie in de nabije toekomst”, aldus de staatssecretaris. Bovendien moet Defensie nauwer met de maatschappij gaan samenwerken om de weerbaarheid hiervan te vergroten.

Tijdelijk of oproepcontract

Reservisten zijn militairen met een tijdelijk of oproepcontract. Zij zijn individueel op te roepen of via hun werkgever. Zij dragen zo bij aan een schaalbare krijgsmacht. Defensie kan mede dankzij reservisten op het juiste moment over de juiste capaciteiten beschikken. Op een enkele uitzondering na worden zij nu vooral ingezet op losse taken en projecten. Dat moet dus in de toekomst veranderen door ze deel te laten zijn van een vaste eenheid. Er komen bijvoorbeeld speciale functies voor reservisten.

Netwerk creëren 

Defensie wil hiervoor de samenwerking met civiele werkgevers intensiveren. Zo wordt een netwerk gecreëerd voor de uitwisseling van personeel. Doel is dat hier in 2024 minimaal 150 werkgevers en brancheorganisaties bij zijn aangesloten. Op termijn moet ongeveer een derde deel van de krijgsmacht bestaan uit reservisten en/of mensen die in deeltijd werken.

Rechtspositie gelijktrekken

Ook de positie van de reservist krijgt aandacht. Er is meer oog voor maatwerk, zowel bij inzet als in aanstellings- en contractvormen. Ook krijgen reservisten een streepje voor als zij solliciteren op een vaste functie bij Defensie. Verder is het doel om de rechtspositie van reservisten gelijkwaardig te maken met die van beroepsmilitairen. 

Goede opleiding

Uiteraard mag ook een goede opleiding en training niet ontbreken. Defensie gaat er nog meer op toezien dat reservisten die daadwerkelijk krijgen. Ook wordt er strikter gekeken dat zij voldoen aan de eisen. Er komt mede daarom een groter aanbod aan opleidingen, ook waarin reservisten andere reservisten trainen. Dit moet eraan bijdragen dat het zijn van reservist inhoudelijk interessanter is.

Convenant met VDL Groep

Eerder deze week ondertekende Defensie een convenant met VDL Groep voor verdere samenwerking. Bij het industrieel bedrijf zijn al reservisten werkzaam, maar er liggen kansen op meer. Een doel van de samenwerking is om jongeren aan te trekken die zoeken naar een combinatie van 2 verschillende werkomgevingen, waarbij ze ook nog iets kunnen betekenen voor de maatschappij.

Reservist sluit aan op motivatie

President-directeur Willem van der Leegte van VDL Groep: “We zien het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om meer bekendheid te geven aan de mogelijkheid om reservist te worden. Daarnaast denken we dat deze samenwerking ook aansluit bij de motivatie van onze medewerkers: persoonlijke ontwikkeling en zingeving, een bijdrage leveren aan vrede en veiligheid en de weerbaarheid van onze samenleving.”

“Eindelijk na jaren steggelen ziet de ODB twee stokpaardjes van de vakbond eindelijk in het nieuws komen. Als eerste de rechtspositie van de reservist deze is bar en boos ten opzichte van het overige personeel van Defensie. Het gelijktrekken hiervan lost veel problemen op, echter niet de vriendjes politiek, want dat gaat nog wel een tijdje duren voordat dat kan worden aangepakt. Als tweede goede opleidingen, ook dat is een opsteker. Echter het vereist wel goede en gekwalificeerde docenten, ook daar zijn grote tekorten aan, die eerst moeten worden opgelost voordat je de beoogde reservisten kunt opleiden.

Kortom de intentie van Defensie is oke, maar het vereist een grote inspanning om het gewenste resultaat te zien.”

– Mening ODB

Tekst: MinDef / Redactie ODB
Afbeelding: MinDef / Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: