24 mei, 2024
DefensieDefensie levert 230 militairen voor EU-training Oekraïne

Defensie levert 230 militairen voor EU-training Oekraïne
D

Defensie stelt 230 militairen beschikbaar voor de trainingsmissie van de Europese Unie (EUMAM). Zij gaan Oekraïense bataljons- en brigadestaven opleiden. Het doel van EUMAM is om dit jaar 30.000 Oekraïense militairen te trainen. Dat meldde het kabinet 20 februari jl. aan de Tweede Kamer.

Interflex

De regering vindt het van groot belang actief steun te blijven verlenen aan de versterking van de Oekraïense strijdkrachten. Dat gebeurt al sinds oktober met de opleiding van rekruten in het Verenigd Koninkrijk (Operatie Interflex). Nederlandse militairen verzorgen daar specialistische opleidingen en trainingen, zoals rij- en vaaropleidingen, medische training en training op het gebied van ontmijning en de bediening van drones.

EUNAM

Nu komen daar de 230 militairen aan EUMAM bij. “Een jaar na de Russische inval blijft de noodzaak Oekraïne te steunen onverminderd groot. De regering blijft vastberaden om die steun te leveren, militair, financieel en humanitair. Nederland doet dat samen met partners in de EU, NAVO en daarbuiten. Eensgezindheid is belangrijker dan ooit”, zo melden de bewindsvoerders. Het kabinet heeft voor dit jaar €2,5 miljard gereserveerd voor steun aan Oekraïne.

Meer openheid

De regering gaat, waar dat kan, de transparantie over wapenleveringen vergroten. Met ingang van de volgende brief over leveringen van militaire steun worden de hoofd- en diverse subcategorieën van militaire steun openbaar gedeeld. De operationele veiligheid blijft echter leidend. Het kabinet kiest voor meer openheid omdat het in het belang is van het publieke debat en het behoud van het maatschappelijk draagvlak voor de Nederlandse militaire steun. Ook sluit dit aan bij de toenemende samenwerking met partners en de wapenindustrie bij militaire leveringen.

Focus op lange termijn

Het is van groot belang om ook in de toekomst Oekraïne substantieel militair te blijven steunen, zowel met materieel als via trainingen. Het productievermogen en tempo van de industrie is hierbij op de korte termijn niet volledig toereikend. Defensie werkt daarom aan een lange termijnplan voor slimme en intensieve samenwerking met zowel internationale partners, als de defensie-industrie. Daarmee komt de focus van de militaire steun steeds meer te liggen op de lange termijn, op duurzame versterking van de Oekraïense strijdkrachten, via de levering van moderne wapensystemen, capaciteitsopbouw en trainingen.

Consequenties voor gereedstelling

De voortdurende ondersteuning van Oekraïne en aanvullende leveringen uit de voorraden hebben consequenties voor onze eigen gereedstelling, inzet en het vermogen om andere verwervingstrajecten te realiseren. Materieel uit eigen voorraden wordt waar nodig zo snel mogelijk vervangen. Omdat de materiële steun aan Oekraïne in toenemende mate verschuift naar aanschaf direct bij de industrie en samenwerking met internationale partners, wordt er minder uit eigen voorraad geleverd. De inzet van inkoopcapaciteit voor leveringen aan Oekraïne heeft wel gevolgen voor het realiseren van andere projecten. Maar leidt ook tot effectievere, versnelde inkoop en slimmere samenwerking als het gaat om nieuwe investeringen in Defensie.

Tekst: MinDef / Redactie ODB
Afbeelding: Unsplash / Anh Tuan / AVDD / Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: