12 juni, 2024
DefensieDefensie lanceert website over Luchthavenbesluit militaire vliegbases

Defensie lanceert website over Luchthavenbesluit militaire vliegbases
D

Vandaag gaat de website live waarop geïnteresseerden uiteenlopende informatie kunnen vinden over het onderwerp Luchthavenbesluit (LHB) voor militaire vliegbases. Reden hiervoor is dat informatie over dit specifieke thema meer toegankelijker, overzichtelijker en makkelijk vindbaar moet zijn. Daar is behoefte aan zo lieten belanghebbenden en omwonenden van vliegbasis weten waar LHB-procedures lopen.

Informatie over LHB is vaak ingewikkeld en verspreid beschikbaar. De site zet aan tot een centrale plek waar begrijpelijke informatie te vinden is, maar waar ook vragen gesteld kunnen worden. De website is terug te vinden via: https://www.defensie.nl/onderwerpen/luchthavenbesluiten/luchthavenbesluit-de-peel.

Burenmailing

Defensie zoekt naar de beste manieren om belanghebbenden te informeren en contact te leggen. Daarom wordt naast de website ook een burenmailing opgestart voor de omgeving van De Peel. Via een burenmailing is de Luchtmacht al in contact met omwonenden en belangstellenden van andere vliegbases. Hierin staat specifieke regionale informatie over oefeningen, trainingen en allerlei andere onderwerpen die nieuwswaarde hebben voor de omgeving.

Om de mailing voor De Peel op te starten, verzamelt de Luchtmacht e-mailadressen van inwoners en belanghebbenden van De Peel. Bent u geïnteresseerd? Geef dan uw e-mailadres door waarop u de informatie wil ontvangen. Graag onder vermelding van ‘aanmelding voor burenmailing’ via: informatiedepeel@mindef.nl. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de verzending van de mailing. U kunt te allen tijde opzeggen als u geen informatie meer via de mail wilt ontvangen. Uw gegevens worden dan uit de database verwijderd.

Luchthavenbesluit De Peel

Vorig jaar is voor voormalige vliegbasis De Peel een procedure opgestart met het voornemen om te komen tot een nieuw LHB voor de Luitenant-generaal Bestkazerne. Defensie is evenals iedere andere organisatie gehouden aan wet- en regelgeving. Zo mag de Luchtmacht alleen opereren vanaf een militaire vliegbases als er een LHB is vastgesteld. Voor De Peel en enkele andere velden lopen er momenteel procedures om te komen tot hernieuwde of nieuwe besluiten.

De Luchtmacht opereert vanaf verschillende vliegbases in Nederland: Volkel, Gilze-Rijen, Eindhoven, Leeuwarden en Woensdrecht. Vorig jaar zomer is aangekondigd dat de Luchtmacht de Luitenant-generaal Bestkazerne in de Peel weer wil reactiveren als vliegbasis. De reden is dat de Luchtmacht voor haar operaties meer geluidsruimte in Nederland nodig heeft. In 2012 sloot luchtmachtbasis De Peel en veranderde de basis in een landmachtkazerne. De geluidsruimte is blijven bestaan, onbenut en nog steeds beschikbaar. Het voornemen tot reactivering baart mensen begrijpelijkerwijs zorgen en roept veel vragen op in de omgeving van de Peel. Defensie wil die vragen zo goed mogelijk beantwoorden, uitgebreide informatie verstrekken en de inwoners in staat stellen in gesprek te gaan met Defensie.

Tekst: MinDef
Afbeelding: Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: