31 mei, 2024
DefensieDefensie krijgt begrotingsfonds voor materieel

Defensie krijgt begrotingsfonds voor materieel
D

Defensie krijgt een fonds voor materieelprojecten en daarvoor benodigde investeringen. Minister Ank Bijleveld-Schouten heeft dat de Tweede Kamer per brief laten weten. In de 2e helft van 2019 stuurt ze een proefbegroting voor het op te richten Defensiematerieel begrotingsfonds. “In de Defensienota is aangekondigd dat Defensie met voorstellen komt om de voorspelbaarheid en de schokbestendigheid van de materieelbegroting te verbeteren”, schrijft ze aan de Kamer.

Uitgaven voor het daadwerkelijke gebruik van materieel, ICT en infrastructuur zoals brandstof, vallen wel gewoon onder de reguliere Defensiebegroting. Dat geldt ook voor uitgaven voor inzet, gereedstelling, pensioenen en uitkeringen. Het Defensiematerieelfonds (DMF) helpt bij het maken van een afweging voor het ontwikkelen, aanschaffen, beheer en onderhoud van materieel, ICT en infrastructuur.

Artist impression van de nieuwe schepen.

Welke uitgaven?
Uit het fonds worden investeringen en de daaraan gerelateerde instandhoudingsuitgaven betaald zoals bijvoorbeeld materieel, ICT en infrastructuur. Deze uitgaven zijn nu nog onderdeel van het investeringsprogramma van Defensie. Internationale projecten zoals het Multi Role Tanker Transport vliegtuigen (MRTT) en het onderhoud van de M-fregatten en de mijnenbestrijdingsvaartuigen vallen er ook onder. De kosten van de instandhoudingsorganisaties zoals de Directie Materiele Instandhouding, het Materieel Logistiek Commando en het Logistiek Centrum Woensdrecht vallen ook grotendeels onder het DMF, evenals de personele uitgaven voor het ontwikkelen, verwerven, instandhouden en afstoten van materieel, ICT en infrastructuur.

militair tankt helikopter bij

Defensie betaalt het fonds
De inkomsten van het fonds komen grotendeels uit de Defensiebegroting. Daarnaast kunnen andere overheden of internationale organisaties bijdragen. Denk daarbij aan het Fonds Nationale Inzet Krijgsmacht (FNIK) of het Budget Internationale Veiligheid (BIV).

Wet
Om het DMF te kunnen oprichten moet er een wet komen, die ook wordt ondertekend door de minister van Financiën. Daarin staat waarvoor het fonds dient en wat eruit wordt betaald. Het DMF maakt duidelijk wat Defensie op de lange termijn wil en welke uitgaven daarvoor op korte termijn al zijn gedaan. Voordeel van het fonds is ook dat bij vertraging in een project, het geld in het fonds beschikbaar blijft.

Minister Bijleveld verwacht het wetsvoorstel voor de instelling van het begrotingsfonds, samen met de ‘dummy-begroting’ in de 2e helft van dit jaar aan de Kamer aan te bieden.

Investeringen als onderhoud van materieel beslaan vele jaren. Het is lastiger te plannen en overschrijdt vaak meerdere jaren. Met de komst van het fonds worden de kosten en baten beter inzichtelijk. De minister wil het DMF in fasen instellen. Als de behandeling van het wetstraject voorspoedig verloopt, verwacht zij de eerste officiële begroting van het DMF in september 2020.

Bron: MinDef
Foto’s: AVDD / artist impressions

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: